Comparteix:

Pla d'estudis

Assignatures ECTS Tipus
Primer quadrimestre
Física I Obre PDF 6 Obligatòria
Informàtica Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques I Obre PDF 6 Obligatòria
Química Obre PDF 6 Obligatòria
Tecnologies Mediambientals i Sostenibilitat Obre PDF 6 Obligatòria
Segon quadrimestre
Ciència i Tecnologia dels Materials Obre PDF 6 Obligatòria
Estadística Obre PDF 6 Obligatòria
Expressió Gràfica Obre PDF 6 Obligatòria
Física II Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques II Obre PDF 6 Obligatòria
Tercer quadrimestre
Topografia i Cartografia Generals Obre PDF 6 Obligatòria
Matemàtiques III Obre PDF 6 Obligatòria
Geologia i Cartografia Geològica Obre PDF 6 Obligatòria
Sistemes mecànics Obre PDF 6 Obligatòria
Termodinàmica i Mecànica de Fluids Obre PDF 6 Obligatòria
Quart quadrimestre
Matemàtiques Aplicades a l'Enginyeria MineraObre PDF 3 Obligatòria
Resistència dels Materials Obre PDF 6 Obligatòria
Mineralogia i Petrologia Obre PDF 6 Obligatòria
Topografia i Cartografia Aplicades Obre PDF 6 Obligatòria
Tecnologia de la Prospecció Minera Obre PDF 4,5 Obligatòria
Dipòsits Minerals Obre PDF 4,5 Obligatòria
Cinquè quadrimestre
Organització d’Empreses en l’Economia Circular Obre PDF 6 Obligatòria
Enginyeria del Terreny Obre PDF 6 Obligatòria
Modelització del Terreny Obre PDF 6 Obligatòria
Mineria de SuperfícieObre PDF 6 Obligatòria
Principis de Processament de MaterialsObre PDF 6 Obligatòria
Sisè quadrimestre
Electrotècnia i Sistemes de Control Obre PDF 6 Obligatòria
Mineria Urbana i dels ResidusObre PDF 6 Obligatòria
Ús d’Explosius Obre PDF 6 Obligatòria
Obres SubterràniesObre PDF 6 Obligatòria
Plantes de Reciclatge i MineralsObre PDF 6 Obligatòria
Setè quadrimestre
Projectes 6 Obligatòria
Prevenció de Riscos Laborals Obre PDF 6 Obligatòria
Mineria Subterrània 6 Obligatòria
Impacte Ambiental i Restauració 6 Obligatòria
Optativa I 6 Optativa
Vuitè quadrimestre
Optativa II 6 Optativa
Optativa III 6 Optativa
Treball Final de Grau (TFG) 18 Obligatòria

 

* Veure el pla d'estudis en format taula 

Els crèdits optatius es poden obtenir cursant assignatures optatives o per altres vies.