Comparteix:

Sortides professionals

Professió regulada
Màster que habilita per a l’exercici de la professió regulada de: enginyer/a de mines.

Sortides professionals

Els enginyers i enginyeres formats en aquest màster podran accedir a càrrecs tècnics i directius en empreses relacionades amb l'explotació de mines i els recursos energètics o bé a altres càrrecs vinculats a la recerca i avaluació dels jaciments minerals, obres subterrànies, sondejos i instal·lacions mineres, el seu manteniment i l'estudi d’impacte ambiental. També podran dirigir  projectes d'extracció, transport i emmagatzematge dels recursos, aplicant tecnologies mineral·lúrgiques i metal·lúrgiques. Les principals sortides professionals es troben en el sector de la mineria, en el de l’obra civil i en sectors més amplis on poden realitzar estudis sobre impacte ambiental, assessorament ambiental, seguretat laboral i organització i control de qualitat, entre d'altres.

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

Competències específiques

 • Explorar, investigar, modelitzar i avaluar jaciments de recursos geològics.
 • Planificar, projectar, inspeccionar i dirigir explotacions de jaciments i altres recursos geològics.
 • Planificar i gestionar recursos energètics, inclosa la seva  generació, transport, distribució i utilització.
 • Realitzar estudis de gestió del territori i els espais subterranis.
 • Planificar, dissenyar i gestionar instal·lacions de benefici de recursos minerals i plantes metal·lúrgiques, siderúrgiques i indústries de materials de construcció.
 • Planificar, realitzar estudis i dissenyar captacions d'aigües subterrànies, així com la seva gestió, exploració, investigació i explotació, incloses les aigües minerals i termals.
 • Projectar i executar instal·lacions de transport, distribució i emmagatzematge de sòlids, líquids i gasos.
 • Avaluar i gestionar ambientalment projectes, plantes o instal·lacions.
 • Projectar i executar tractaments d'aigües i gestió de residus (urbans, industrials o perillosos).
 • Projectar i executar túnels, obres i espais subterranis.
 • Projectar, gestionar i dirigir la fabricació, transport, emmagatzematge, manipulació i ús d'explosius i pirotècnia.
 • Aplicar tècniques de gestió empresarial i legislació laboral.