Comparteix:

Pla d'Estudis

Títol obtingut: Màster Universitari en Enginyeria de Mines

Assignatures ECTS Tipus
Primer quadrimestre
Economia de l'Empresa MineraObre PDF 5 Obligatòria
Gestió dels Recursos Geològics i Energètics Obre PDF 5 Obligatòria
Gestió del Territori i Espais Subterranis Obre PDF 5 Obligatòria
Màquines Mineres Obre PDF 5 Obligatòria
Modelització en Processament de MineralsObre PDF 5 Obligatòria
Modelització i Avaluació de Recursos Geològics Obre PDF 5 Obligatòria
Segon quadrimestre
Disseny i Modelització MineraObre PDF 5 Obligatòria
Enginyeria de Minerals Obre PDF 5 Obligatòria
Enginyeria Minero-Ambiental Obre PDF 5 Obligatòria
Mètodes Numèrics Aplicats a l'Enginyeria MineraObre PDF 5 Obligatòria
Modelització de les Excavacions SubterràniesObre PDF 5 Obligatòria
Modelització en voladuresObre PDF 5 Obligatòria
Tercer quadrimestre
Optativa I 5 Optativa
Optativa II 5 Optativa
Optativa III 5 Optativa
Treball Final de Master (TFM) 15 Obligatòria

OPTATIVES A ESCOLLIR

Optatives a escollir ECTS Tipus
Plantes de tractament de minerals Obre PDF 5 Optativa
Reciclatge de residus sòlids Obre PDF 5 Optativa
Teledetecció Obre PDF 5 Optativa
Pràctiques en empreses Màxim 10 Optativa