Comparteix:

Matrícula d'estudiantat del centre - curs 2023-2024

Estudiantat del CENTRE
GRAU i MÀSTER matrícula 8 i 9 de febrer

 

Estudiantat NOU de MÀSTER
Matrícula: 8 i 9 de febrer

  

ESTUDIANTAT DEL CENTRE 

 

Abans de la matrícula 

 

  

 Matrícula per internet

 

   • Dies de matrícula: 8 i 9 de febrer (s'ha de realitzar la matrícula a partir de la data i hora assignada)
   • Ordre de matrícula: A partir del dia 7 podràs consultar el dia i hora de matrícula des de l’e-Secretaria 
   • La matrícula es farà en línia (de forma no presencial) mitjançant el sistema d'automatrícula e-Secretaria Es recomana utilitzar el navegador Mozilla Firefox
   • Problemes tècnics amb l'automatrícula 
   • Informa't sobre les assignatures: Consulta els horaris de classe, horaris d'exàmens, recomanacions de seqüenciació i simultaneïtat de les assignatures 
   • RECORDA Mentre l’estudiant estigui matriculat a la fase inicial dels estudis de grau, i hagi superat els 42 crèdits, la normativa acadèmica regula la matrícula en un màxim 30 crèdits (fins a 3 assignatures de la Fase Inicial i 2 assignatures del bloc curricular següent). Les assignatures suspeses amb una qualificació igual o superior a 4, es tenen en compte en el còmput màxim de crèdits o d'assignatures que es poden matricular

        

Després de la matrícula 

 

    • Si un cop finalitzada la matrícula es vol sol·licitar alguna modificació de matrícula, es podrà fer una instància, per “E-Secretaria”fins el 23 de febrer
    • La baixa/renúncia d'assignatures, es podrà sol·licitar, per “E-Secretaria”, fins al 31 de març (23 de febrer en cas d'estudiants amb beca)

     (La baixa acadèmica d'assignatures no comporta el retorn de l'import de la matrícula, només elimina la convocatòria)

    • La resolució d'aquestes sol·licituds serà per “E-Secretaria” i pot comportar pagament addicional de la taxa administrativa de modificacions de matrícula, normativa acadèmica de la UPC.  

    • Si cal aportar documentació a les instàncies fetes per  “E-Secretaria” , heu de fer un Tiquet Demana.

 

INFORMACIONS PRÀCTIQUES

 

Documentació necessària

 • Si tens la nacionalitat espanyola la matrícula s’ha de fer amb el DNI. El núm. de document ja consta al nostre sistema perquè l’has d’haver utilitzat per a la preinscripció universitària
 • Si ets estranger cal que abans de la matrícula pugis a e-Secretaria el passaport i el NIE vigents. (És obligatori fer aquest pas, per poder tenir l'expedient correcte)
 • Tots aquests documents han d’estar vigents en el moment de la matrícula
 • La documentació per aplicar descomptes per discapacitat, violència de gènere o víctima d'actes terroristes té la consideració de sensible i confidencial i no es pot fer arribar per mitjans electrònics. Per aquests casos la documentació la podeu fer arribar per correu postal prèviament a la matrícula (EPSEM Manresa - Gestió Acadèmica. Avda. Bases de Manresa 61-73, 08242 Manresa) i es farà la verificació a posteriori, quan l'estudiant passa pel centre presencialment amb la documentació original o bé l'estudiant pot demanar fer la matrícula de forma presencial en els dies de matrícula establerts aportant la documentació.

        

 

Guia de matrícula

 

Es podrà resoldre qualsevol dubte relacionat amb la matrícula a través dels següents canals: 

 • trucant al telèfon de suport 938777202 de 10h a 13:30h, durant el període de matriculació
 • Tiquet Demana

 

 Formes de pagament i reduccions de matrícula

Per a sol·licitar BECA

 

 

Informació de matrícula