Comparteix:

Modalitats d'intercanvi

ERASMUS+, UPC-EUROPA, UPC-CANADÀ, AMÈRICA LLATINA, SICUE-SÈNECA

L'estudiantat de grau i màster de l'EPSEM teniu la possibilitat de participar en programes de mobilitat per tal de complementar la vostra formació acadèmica. S'han establert acords bilaterals amb universitats d’arreu del món, de manera que la mobilitat es pot cursar en una universitat estrangera o espanyola i pot incloure el treball fi de grau (TFG) o treball fi de màster (TFM), un quadrimestre (preferentment el cinquè), un curs acadèmic complet (preferentment el darrer), pràctiques en empreses o centres de recerca estrangers, etc.

En la majoria dels casos la participació en algun d’aquests programes de mobilitat no ha de suposar un endarreriment en la conclusió dels vostre estudis universitaris a l'Escola.

Els acords d'intercanvi vigents inclouen universitats de països com Alemanya, França, Gran Bretanya, Irlanda, Aústria, Dinamarca, Holanda, Espanya, Itàlia, Romania, Argentina, Mèxic, etc.El programa ERASMUS+ possibilita obtar a un ajut econòmic que pot cobrir part de les despeses addicionals que suposa l’estada a l’estranger. Proporciona matrícula gratuïta en el centre de destinació, prèvia matrícula a l’EPSEM, i garanteix el progrés en el pla d’estudis de la nostra Escola via convalidacions. És a dir permet que l’experiència no signifiqui, en la mesura del possible, un endarreriment en la finalització dels estudis.


Per ser un candidat, cal no haver obtingut cap plaça d’aquest tipus anteriorment, tenir aprovades trotes les assignatures dels quatre primers quadrimestre de grau amb data 15 de juliol del curs actual, acreditar un bon nivell d'anglès o l'idioma d'impartició de classes (si aquestes són en alemany, francès o italà). Caldrà fer una prova que acrediti el vostre nivell lingüístic (aquesta informació s'actualitzarà més endavant al web de Relacions Internacionals de la UPC). La possibilitat més aconsellable per fer la mobilitat és a la part final dels estudis: Q7, Q8 o Q7+Q8; i en el 2n o 3r quadrimestre pel què fa als estudiants de Màster.


El programa UPC-EUROPA ofereix la possibilitat de cursar estudis a Europa en centres no vinculats al programa Erasmus. Està inclosa l’exempció de la matrícula total o parcial en el centre de destinació.


El programa UPC-CANADÀ ofereix la possibilitat de cursar estudis a l'École Polytechnique de Montréal, i inclou l’exempció de la matrícula total o parcial en el centre de destinació.


El programa AMÈRICA LLATINA ofereix la possibilitat de cursar estudis a Amèrica Llatina, principalment per a la realització del TFG. Està inclosa l’exempció de la matrícula total o parcial.


El programa SICUE és un programa de mobilitat d’estudiants dins el territori de l’Estat espanyol.