Comparteix:

Tràmits de mobilitat

Abans de marxar

INICI:

 • ESTUDIANT Sol·licitud de la mobilitat
 • ESTUDIANT Acceptació de la plaça

Nominació per part de l'EPSEM

 • ESTUDIANT Contactar amb la Universitat de destí
 • ESTUDIANT Preparar la documentació que la Universitat de destí demani. És imprescindible omplir el Learning Agreement (document). Quan l'estudiant hagi omplert el Learning Agreement (documentcal signar-ho i portar-ho a l'EPSEM perquè ho signi el sotsdirector.

APPLICATION

 • ESTUDIANT Enviar a la Universitat de destí tots els documents sol·licitats.
 • La Universitat de destí confirma que tot és correcte i l' ESTUDIANT ho informa a l'EPSEM i informa de les dates correctes de l'estada.

Creació de l'estada

 • L'EPSEM crea l'estada amb les dates inicials i finals informades per l'estudiant.

Preparació de la mobilitat

Uns 10-15 dies abans de marxar cal preparar:

 • ESTUDIANT contracta l'assegurança ONCAMPUS des d'eSecretaria. Es pot fer amb antelació o en el moment de la matrícula. Si es fa amb antelació caldrà pujar la informació a eSecretaria.
 • ESTUDIANT puja el Learning Agreement (documentsignat per tothom a eSecretaria.
 • UPC envia a l'estudiant el test d'idiomes, és imprescindible fer-lo.
 • ESTUDIANT es descarregades de eSecretaria un acord financer. Cal imprimir-lo, firmar-lo i portar-lo a l'EPSEM. Cal que el document sigui ORIGINAL.

Matrícula

  • ESTUDIANT fa la matrícula el dia i hora assignat des de eSecretaria. Si no s'ha contractat l'assegurança ONCAMPUS cal fer-ho en el moment de la matrícula.

 

Durant l'estada

A L'INICI

 • ESTUDIANT Una vegada s'arriba a la Universitat de destí cal omplir el certificat d'incorporació (documenti firmar-lo. El document es troba eSecretaria.

DURANT L'ESTADA

 • Si s'escau:
  • es podrà fer modificacions al Learning Agreement (document). Cal contactar amb l'EPSEM.
  • es podrà fer una sol·licitud d'extenció d'estada, com a mínim 30 dies abans de finalitzar l'estada. Es troba el document a  Beques Erasmus.

AL FINAL

 • ESTUDIANT Cal omplir el certificat d'estada (document) i que la Universitat de destí el firmi. La data de signatura ha de ser igual o superior a la data de finalització de l'estada. El document es troba a eSecretaria.

 

A la tornada

Enquesta

 • La UPC us enviarà una enquesta per correu electrònic.

Test final d'idiomes

 • La UPC us farà arribar de nou el test d'idiomes per correu electrònic.

Notes

 • Cal portar les notes de la Universitat de destí a l'EPSEM.