Comparteix:

El doctorand David Ricart Fort exposa el seu treball al XV Congrés Mediterrani d'Enginyeria Química

07/07/2023

El treball de David Ricart consisteix en monitoritzar i analitzar elevades concentracions de Fe(III) gràcies a unes plataformes microfluídiques disenyades per ell mateix i impreses en 3D.

El XV Congrés Mediterrani d'Enginyeria Química, va tenir lloc al més de juny a Barcelona. Va reunir 250 científics, investigadors i professionals d’empreses industrials i es va centrar en els reptes de l’Agenda 2030. Aquest congrés forma part d'Expoquimia, una saló que reuneix en un mateix espai a tots els sectors de la química per posar de manifest la importància estratègica en la transformació de la indústria cap a models productius energèticament més eficients i amb criteris d’economia circular.

En el marc de congrès s'ha presentat un avenç emocionant en el camp de la química analítica i la monitorització de paràmetres per part d'un doctorand de la UPC Manresa, David Ricart Fort. Durant l'esdeveniment, l'investigador, el treball del qual es centra en el monitoratge de les concentracions de Fe(III) en amplis rangs lineals en bioreactors dedicats a la biolixiviació del coure a les plaques de circuit imprès (PCB) dels mòbils, va exposar una part de la seva tesi doctoral.

La presentació va destacar l'aplicació del mètode analític d'injecció en flux (FIA, per les sigles en anglès de Flow Injection Analysis), el qual va resultar fonamental per obtenir resultats precisos. És important esmentar que el sistema FIA utilitzat en aquesta investigació estava compost per mòduls microfluídics impresos en 3D, la qual cosa va permetre una personalització del sistema per facilitar la preparació de mostres fluida i eficient.

La implementació d'aquest enfocament innovador ha generat resultats prometedors, oferint una monitorització precisa i fiable de les concentracions de Fe(III) provat a diferents escenaris. Aquests avenços són especialment rellevants, atès que el Fe(III) és un compost essencial en aquests mètodes de recuperació. Aquests avenços senten les bases per a futures investigacions i aplicacions pràctiques a l'àrea.

Felicitem l'investigador per la seva tasca destacada i esperem amb entusiasme els avenços futurs que sorgiran de la seva investigació pionera.

Podeu consultar l´abstract a través d´aquest link https://intranet.pacifico-meetings.com/amsysweb/faces/publicacionOnlineDOI.xhtml?id=818&idComunicacion=185199 .