Comparteix:

Xerrades per part d'empreses sobre gestió de projectes als estudiants de l'enginyeria de sistemes TIC

Dins l'assignatura "Gestió i Orientació de Projectes" del Grau TIC s'ha convidat dues empreses (Selba i Atos) per fer xerrades sobre la metodologia de gestió de projectes que utilitzen a la seva empresa per a la gestió dels projectes TIC.

A l'assignatura es descriuen accions que cal dur a terme per gestionar correctament el projectes, però cada empresa utilitza la metodologia que més li interessa. Enguany, el dia 30 de novembre va fer una xerrada el Gabriel Prat, de l'empresa Selba. És una empresa petita que es dedica a fer la part electrònica d'equipaments industrials. Ens va explicar alguns projectes duts a terme i com ho fan per gestionar-los. Va fer molt èmfasi en què cal conèixer molt bé els requeriments del client, si l'equip ha d'estar sotmès a vibracions, baixes temperatures, humitat... També en totes les normatives que cal complir i les certificacions que s'han d'obtenir.

D'altra banda, el dia 14 de desembre, vam poder escoltar una xerrada ben diferent, per part d'Elies Prunés de l'empresa Atos. És una gran multinacional que treballa en molts àmbits diferents (consultoria, Big Data, software...). Ens va explicar com cal gestionar un projecte on hi participen moltes empreses de països diferents, amb els problemes que comporta la comunicació, la organització, el control... Va fer èmfasi en la importància de tenir un equip de treball ben estructurat perquè sigui eficient treballar en un projecte tan gran.

Les explicacions d'aquestes dues empreses van aportar als estudiants uns coneixements i experiències que difícilment es podrien assolir en una classe teòrica. Agraïm al Gabriel i a l'Elies la seva col·laboració.