Comparteix:

La gestió de la Recerca

 

Centre de Transferència de Tecnologia CTT-EPSEM

2018

CONTRACTACIÓ

CONVENIS (9)

309.903

DONACIONS i SUBVENCIONS (13)

17.000

PROGRAMES NACIONALS (10)

39.960

PROJECTES EUROPEUS (1)

39.065

TOTAL. 405.928


FACTURACIÓ

CONTRACTES/CONVENIS

155.213

DONACIONS i SUBVENCIONS

12.000

FORMACIÓ

57.223

PROJECTES INTERNACIONALS

820.820

PROJECTES NACIONALS

295.675

ALTRES

12.901

TOTAL 1.353.832

 

2019

CONTRACTACIÓ

CONTRACTES/CONVENIS (3)

84.900

DONACIONS i SUBVENCIONS (5)

65.000

FORMACIÓ (2)

2.500

PROJECTES INTERNACIONALS (4)

552.092

PROJECTES NACIONALS (6)

274.785

ALTRES (1)

67.750

TOTAL. 1.047.027

 

FACTURACIÓ

ALTRES

9.142

CONTRACTES/CONVENIS

235.416

DONACIONS i SUBVENCIONS

44.957

FORMACIÓ

44.442

PROJECTES INTERNACIONALS

424.394

PROJECTES NACIONALS

220.034

ALTRES

46.250

TOTAL 1.024.635


 

ACREDITACIÓ TECNIO DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PEL CENTRE ESPECÍFIC DE RECERCA SMART SUSTAINABLE RESOURCES, AMB 29 INVESTIGADORS DE L’ESCOLA I L'OBJECTIU DE CREAR-SE COM A REFERENT EN ELS SEGÜENTS ÀMBITS:

 

- APROFITAMENT DELS RECURSOS MINERALS

- APROFITAMENT DELS RESIDUS URBANS, INDUSTRIALS I MINERALS

- MINERIA SOSTENIBLE I INTEL·LIGENT