Comparteix:

Serveis Informàtics

 1. Desenvolupament i posada en explotació del servei d’escriptoris virtuals (VDI) per a aules informàtiques

  • Servidor VDI (128 GB RAM, Discs SSD, Dual Xeon)

  • Enllaç amb fibra òptica a 10Gb entre racks de comunicacions.

  • Aules que està implantat aquest servei VDI en aquest moments son: INFO2 i INFO4

  • Plans de futur dels escriptoris virtuals:

- Aules no INFO (previsió setembre 2020)
- Clients Raspberry 4 (previsió setembre 2020)
- Portàtils estudiants (sense data)

 

 1. Durant aquest 2019 s’han resolt 1528 Tiquets, que representa un increment del 13% respecte al 2018, això fa una mitjana d’uns 7 tiquets diaris.

 

 

 1. Altres actuacions:

  • Normativa sobre la instal·lació de programari a les aules informàtiques i no informàtiques (aprovada per Comissió Permanent celebrada el 10 d'abril de 2019)

  • Projecte Sala de videoconferència – Seminari, posta en marxa aquest gener 2020.

  • S’han passat a rang privat les impressores connectades a xarxa per temes de seguretat.

 

 1. Projectes de futur:

  • Replantejament de les aules informàtiques i no informàtiques, fan falta PC’s?, o hauríem d’anar cap a un model de “Dockstations” i BYOD? I per les no informàtiques, cal anar cap a un model d’electrificació de les aules i potenciació de la Wifi i les llicències per estudiants?

  • Seguint amb les indicacions per part de la UPC, cal passar a rang privat les adreces de les estacions de treball PDI i PAS.

  • Migració correu EPSEM.UPC.EDU (i variants) a UPC.EDU

  • Unificació impressió escola