Comparteix:

Nombre de titulats

 

El nombre de titulats, per especialitat, durant el curs 2016-2017 a l’EPSEM ha estat el següent:

Grau en Enginyeria Elèctrica 7
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 18
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC 19
Grau en Enginyeria Mecànica 42
Grau en Enginyeria Química 19
Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners 14
2n cicle d’Enginyeria de Mines 3
Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals 9
Màster Universitari en Enginyeria de Mines 12
Doctorats 3
Total

146