Comparteix:

Dades d’accés i matrícula curs 16-17

 

Estudis de Grau

Accés als estudis de grau

Nom del Grau

Oferta de places preinscripció

Demanda
(convocatòria juny)

Assignació
(juliol)

Demanda en 1a pref / oferta

Nota  de tall

1a pref

Resta pref

1a pref

Resta pref

Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica
Grau en Enginyeria química

140

83

299

83

6

59%

5,000

Grau en Enginyeria de sistemes TIC

40

49

89

49

3

123%

5,110

Grau en Enginyeria minera

40

24

23

24

-

60%

5,000

Grau en Enginyeria d'Automoció

50

119

238

74

1

238%

7,333

 

 

Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

Estudi

Dones

Homes

Total

Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú

14

87

101

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

3

38

41

Grau en Enginyeria Minera

2

6

8

Total

19

131

150

 

 

Evolució Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Estudi

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú

24

117

141

20

99

119

14

87

101

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

3

39

42

5

33

38

3

38

41

Grau en Enginyeria Minera

 -

 -

 -

 -

 -

 -

2

6

8

Total

27

156

183

25

132

157

19

131

150

 

 

Estudiantat matriculat total en estudis de grau per gènere i estudi

Dones

Homes

Total

Grau En Enginyeria de Recursos Energètics I Miners

5

19

24

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

11

125

136

Grau en Enginyeria Elèctrica

3

25

28

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

2

57

59

Grau en Enginyeria Mecànica

7

152

159

Grau en Enginyeria Química

25

38

63

Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú

14

78

92

Grau en Enginyeria Minera

9

17

26

Total

76

511

587

 

 

 

Estudis de Màster

Estudiantat matriculat en estudis de màsters universitaris segons la titulació d'accés als estudis

Titulació de procedència

Total

Màster

UPC

Resta d'Universitats Estatals

Universitats Estrangeres

Màster Universitari en Enginyeria de Mines

69,70%

12,10%

18,20%

33

Màster Universitari en Enginyeria de Recursos Naturals

47,80%

17,40%

34,80%

23

 

 

Accés als màsters universitaris

2016-2017

Nom del Programa

Oferta de places

Demanda

Assignats

Màster universitari en Enginyeria de mines

30

20

18

Màster universitari en Enginyeria dels recursos naturals

25

21

19

 

 

Estudiantat de nou ingrés en estudis de màsters universitaris

Estudi

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Màster en Enginyeria de Mines

6

16

22

2

16

18

4

9

13

Màster en Enginyeria de Recursos Naturals

7

4

11

6

6

12

8

4

12

 

 

 

Estudiantat matriculat TOTAL en estudis de màsters universitaris per gènere i estudi

Estudi

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Màster en Enginyeria de Recursos Naturals

10

11

21

9

10

19

14

9

23

Màster Universitari en Enginyeria de Mines

8

24

32

9

31

40

5

28

33

 

 

 

Estudis de Segon Cicle

Estudiantat matriculat total en estudis de cicles per gènere i estudi

2014-2015

2015-2016

2016-2017

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Eng. de Mines

3

2

5

1

1

2

2

1

3