Comparteix:

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ)

 

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat és un sistema que es va actualitzant constantment desprès del seu sisè any de funcionament.

Durant el curs 2016/17 s’ha dut a terme l’acreditació del Màster en Enginyeria de Mines. Aquest procés d’acreditació es va iniciar al juny del 2016 i va finalitzar a l’abril del 2017 i s’ha desenvolupat en diferents fases. En primer lloc, s’ha redactat un autoinforme seguint un model determinat.  En aquest autoinforme s’ha informat de com ha anat evolucionant la titulació, tot indicant propostes de millora. Tota aquesta feina ha estat coordinada per la Comissió d’Avaluació Interna (CAI). En una segona fase, a l’abril del 2017, s’ha produït la visita a l’Escola de la Comissió d’Avaluació Externa (CAE) formada per quatre membres externs a l’EPSEM i un representant de la AQU. Durant la visita del CAE a la nostra Escola, s’han realitzat entrevistes als diferents col·lectius implicats en la titulació objecte d’acreditació (professorat, estudiants, PAS, graduats i ocupadors dels graduats). En la tercera i última fase la CAE ha elaborat i presentat el seu informe preliminar, en el que posa de manifest els punts forts i febles de la titulació acreditada i les propostes de millora a desenvolupar en els propers cursos. El resultat de l’informe d’acreditació és favorable.

Actualment estem elaborant l'Informe de seguiment de centre de tots els graus i màsters de l'EPSEM, així com l’informe d’acreditació del Màster Universitari en Enginyeria de Recursos Naturals i del Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient.

Col·laborem amb “Qualitat en xarxa a la UPC”, del Gabinet de Planificació, Avaluació i Qualitat, per tal de refer els procediments del SGIQ i simplificar‐los. La UPC va premiar, el setembre passat, aquest projecte amb el Premi UPC a la Qualitat de la Gestió Universitària.

La Declaració de la Política de Qualitat de l’escola i tota la documentació del Sistema de Garantia Interna de Qualitat es pot consultar a https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat i els protocols de verificació dels estudis i els informes de seguiment, modificació i acreditació es poden consultar a https://www.epsem.upc.edu/ca/escola/VSMA