Comparteix:

Personal d'Administració i Serveis

 

Personal d’Administració i Serveis de l’EPSEM durant el curs 2016-2017 per denominació de la plaça. Total 36 persones i 2 vacants.

1 Cap UTG Campus Manresa
1 Cap Àrea Gestió Econòmica i Suport PDI
1 Cap Unitat de Gestió Acadèmica i Organització Docent
1 Promotor
6 Tècniques de Gestió (1 vacant)
3 Tècniques de Suport (1 vacant)
1 Responsable de Serveis Informàtics
1 Tècnic Superior en Informàtica i Comunicació
2 Tècnic/a en Informàtica i Comunicació
1 Operador/a en Informàtica i Comunicació
1 Directora Biblioteca
2 Bibliotecàries Responsables de Serveis
1 Bibliotecària
2 Tècnics de Suport de Biblioteques
1 Promotor del CTT
7 Tècnic/a de Taller i Laboratori
1 Responsable Serveis de Recepció
1 Responsable Recepció Tarda
1 Auxiliar de Serveis
1 Cap de Manteniment i Obres
1 Encarregat de Manteniment
1 Tècnic de Manteniment

Formació del Personal d’Administració i Serveis

En la línia de millora contínua dels serveis, s’ha potenciat el desenvolupament professional del personal de l’Escola facilitant l’assistència als següents cursos del Pla de Formació Interna de la UPC, organitzats en diversos Eixos Formatius. Valorem de forma positiva l’impacte d’aquesta formació en els llocs de treball del PAS. Aquestes accions s’emmarquen dins el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’EPSEM (SGIQ).

 

DENOMINACIÓ DEL CURSPARTICIPANTS
Fonaments del Disseny Gràfic i eines digitals de disseny 4
Estratègies per al tractament de comunicació de crisi a les xarxes socials 8
Climatitzadors: recuperadors de calor i free cooling 2
Introducció al treball en equips col·laboratius 3
e-comanda, e-factura i signatura digital a través de SAP Fico 4
Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals 3
Desenvolupament web: visió pràctica d’AngularJS 2
Taller d’analítica web amb Google Analytics: Nivell avançat 2
Seguretat TIC en entorns de teletreball 2
Gestió econòmica a la UPC. Novetats 2017 8
La gestió de la recerca a les UTG 1
Genweb. Edició bàsica de continguts 1
Fonaments d'analítica digital 1
Comunicació efectiva i afectiva: fonaments del compromís 1
Reciclatge en l’ús de desfibril•ladors externs automàtics (DEA) 1
Disseny i programació d’una API REST 2
Introducció al Cloud UPC 1
Programació de sistemes d'adquisició de dades i control d'instrumentació amb Labview 1
Disseny i edició de mecanismes i multisòlids amb SolidWorks 1
Metodologies àgils com a eines per a la millora del treball en equip, la planificació i gestió de projectes 1
Sistemes de calefacció industrials per calderes i noves tendències 3
Introducció al subministrament immediat 4
Correu UPC: Bones pràctiques en l’ús de l’agenda, llibretes d’adreces i llistes de correus 1
Formació específica en prevenció de riscos laborals: personal de recepció 2
La comunicació a les xarxes socials: l’estàndard de qualitat lingüística UPC a les xarxes socials 1
Formació específica en prevenció de riscos laborals: personal TIC 4
Arduino als laboratoris 1
Reports SAP per a la gestió de projectes 1
Fonaments del Disseny Gràfic i eines digitals de disseny 1