Comparteix:

Personal Docent i Investigador

 

Total de PDI durant el curs 2016-2017 a l’EPSEM

Categoria Total Doctor/a
Catedràtic/a d'universitat 2 2
Catedràtic/a contractat/da 1 1
Agregat/da 9 9
Col·laborador/a 9 7
Lector/a 0 0
Associat/da 35 6
Investigador/a en formació 4 0
Investigador postdoctoral 1 1
Titular d’Universitat 31 31
Titular d’Escola Universitària 10 0
Catedràtic d’Escola Universitària 4 4
Ajudant 0 0
Total 106 61

 

Formació del Personal Docent i Investigador

En aquest curs el Personal Docent i Investigador ha assistit a 11 cursos de formació de l’ICE, en els quals han participat 31 professors.

 

Formació Continuada del PDI

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

Com aprèn el nostre estudiantat: mètodes i tècniques per a fomentar l’interès (EPSEM)

8

06/10/2016

21/10/2016

12

Jornada de docència DEE

4

20/01/2017

20/01/2017

3

II Jornada Docent del Departament de Matemàtiques

4

27/06/2017

27/06/2017

3

 

Formació Atenea

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

Eines bàsiques per simulació numèrica a l’enginyeria amb programari lliure OpenFOAM i SALOME (Campus Terrassa)

8

15/05/2017

22/05/2017

1

 

Formació Altres Àmbits

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

Mendeley avançat. Campus de Manresa

3

12/07/2017

12/07/2017

6

 

Formació Riscos Labrals

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

Prevenció de Riscos Laborals: Convenis Universitat-Empresa (31a edició)

4

28/03/2017

28/03/2017

1

 

Formació STEM

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

Disseny d'assignatures basat en competències

17

27/03/2017

03/04/2017

1

Puc actualitzar, activament, la meva metodologia docent? Implicacions i exemples

25

19/01/2017

27/04/2017

1

Eines bàsiques de ludificació a la docència i a l’organització d’activitats

3

27/04/2017

27/04/2017

1

Educació de la veu

10

28/06/2017

29/06/2017

1

Eines bàsiques de ludificació a la docència i a l’organització d’activitats. Campus de Terrassa. 2a. edició

3

07/07/2017

07/07/2017

1