Comparteix:

La gestió de la Recerca

 

Centre de Transferència de Tecnologia CTT-EPSEM

 

Projectes iniciats entre 01/09/2016 i 31/07/2017

Durant el curs 2016-2017 s’han iniciat un total de 10 projectes nous, fets en col·laboració amb Agència del Desenvolupament del Bergadà, iDrone Barcelona SL, Fundació Bancària “la Caixa”, Ajuntament de Manresa, Serradora Boix SL, AGAUR, Comissió Europea, Fira-Congrés HiTec, Generalitat de Catalunya i Iberpotash S.A. per un import total de 353.017€.

 

En el curs 2015-2016 se’n van iniciar un total de 20, per un import de 676.637,89€.

 

Convenis de suport tècnic: 2                           Import: 7.500€

 • EMIT (2)

 

Projectes Generalitat de Catalunya: 1           Import: 20.000€

 • EMIT (1)

 

Altres projectes: 3                                             Import: 14.000€

 • EMIT (1)
 • MA (1)
 • EPSEM (1)

 

Projectes Europeus: 1                                       Import: 27.517€

 • EMIT (1)

 

Congressos: 1

 • EMIT (1)                                               Import:

 

Premi Medi Ambient: 1                                     Import: 5.000€

(Generalitat de Catalunya)

 • EMIT (1)

 

Càtedra ICL en Mineria Sostenible                  Import: 279.000€

 • EMIT (1)

 

 Total projectes: 9                         Import total: 353.017€Projectes iniciats entre 1/09/2016 i 31/07/2017, per Departament

Per departaments l’EMIT ha iniciat 8 projectes per un total de 340.017€,  el departament de MA 1 per un import de 500€, i l’EPSEM 1 per un import de 12.500€€.

 • EMIT               8
 • MA                  1
 • EPSEM            1


 

Projectes actius entre 1/09/2016 i 31/07/2017

En aquest període s’ha estat treballant en un total de 32 projectes, per un import total de 2.093.195,3€. Són projectes alguns dels quals s’han signat amb data anterior a l’1/09/2016 però que han estat vius entre 1/09/2016 i 31/07/2017 o posterior.

No s’inclouen: comptes de serveis, comptes de romanent, comptes de cursos.

 

Acords marc: 3

 • EMIT (2)
 • EM (1)

 

Convenis de suport tècnic: 9                           Import: 129.696,32€

 • EMIT (5)
 • EGE (3)
 • EM (1)

 

Projectes europeus: 2                                       Import: 1.000.767€

 • EMIT (finalitza el 30.11.2017)
 • EMIT (finalitza el 31.08.2018)

 

 

Es coordina un PE d’un import total de 5.084.469€, dels quals a la UPC en corresponen 973.250€.

 

Altres projectes: 6                                             Import: 54.200€

 • EMIT (3)
 • MA (2)
 • EPSEM (1)

 

Projectes MINECO (5) / AGAUR (3):              Import: 624.532€

 • EMIT (4)
 • MA (3)
 • EPSEM (1)

 

 

D’aquests 8 projectes, n’hi ha 2 que són Doctorats Industrials (AGAUR), per un import de: 35.832€

 

Congressos: 2                                                     Import: 0€
Premi Medi Ambient: 1                                    Import: 5.000€

(Generalitat de Catalunya)

 

 

Càtedra IBERPOTASH                                         Import: 279.000€

 • EMIT

 

 

Durada: del 8 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2019, renovable cada 3 anys.

 

Total projectes: 32 (dels quals 5 Projectes Nacionals i 2 Europeus)

Import total: 2.093.195,3€


Projectes actius entre 1/09/2016 i 31/07/2017, per Departament

Per departaments l’EMIT ha estat treballant en 20 projectes per un import de 1.754.123€, el departament de MA en 5 projectes per un import de 260.729€, el departament d’EGE en 3 per un import de 59.012,65€, el  departament d’EM en 2 per un import de 4.958,67€ i l’EPSEM en 2 per un import de 14.372€.

 

 • EMIT       20
 • MA         5
 • EGE         3
 • EM          2
 • EPSEM    2