Comparteix:

Activitat Investigadora

 

Grups de recerca

Durant el curs 2016-2017 el PDI de l’EPSEM ha estat vinculat a 25 grups de recerca, treballant en diferents línies.  D’aquests  grups, 5 estan liderats des de l’EPSEM:

CIRCUIT - Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació

EXPLORATORI - EXPLORATORI dels Recursos de la Natura

TRAGASOL - Grup de Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors

GREMS - Grup de Recerca en Mineria Sostenible

GRTJ - Grup de Recerca en Teoria de Jocs

 

Publicacions científiques

A continuació es recullen i s’analitzen totes les publicacions científiques entrades pel PDI de l’EPSEM a DRAC[1] i que han estat publicades durant el curs 2016-2017.

Aquesta informació, igual que la dels punts anteriors, s’ha extret de Futur, fent una cerca per Centre Docent (EPSEM) i filtrant per dates, de setembre 2016 a l’agost 2017.[1] Descriptor de la Recerca i l'Activitat Acadèmica de la UPC. DRAC https://drac.upc.edu/info/

 

Articles de revista:

A continuació es detalla la relació dels autors-investigadors de l’EPSEM i els seus articles. Per tal de facilitar la seva identificació i consulta, s’ha afegit un indicador i enllaç a la posició que ocupa cada article al llistat de l’Annex 1.

 

Autor

Articles

Referència i enllaç a l'Annex 1

 

Al Omar, A.

1

34

 

Alcelay, I.

1

34

 

Alfonso, P.

7

1

2

8

9

20

21

40

 

Anticoi, H.F.

2

1

2

 

Bonet, J.

1

27

 

Barcons, V.

1

37

 

Bascompta, M.

2

2

5

 

Calvo, D.

1

1

 

Cors, J.M.

1

4

 

De Felipe, J.J.

1

29

 

Del Aguila, F.

1

27

 

Dorado, A.D.

2

22

35

 

Escobet Canal, A.

1

11

 

Escobet Canal, T.

2

11

30

 

Font, J.

2

37

39

 

Fortuny, J.

1

28

 

Franch, J.

1

14

 

Freijo, M.

1

15

 

Freixas, J.

6

13

16

17

18

19

39

 

Gamisans, X.

2

22

35

 

Giralt, M.

1

27

 

Grau, M.D.

1

39

 

Guimerà, X.

1

35

 

Guasch, E.

1

1

 

Jorge, J.

1

29

 

Lao-Luque, C.

2

25

26

 

Lladó, J.

2

25

26

 

López, J.A.

1

34

 

López Riera, A.

1

9

 

Luján, I.

1

28

 

Molinero, X.

2

23

31

 

Moncunill, F.X.

1

27

 

Oliva, J.

2

1

5

 

Palà, P.

1

27

 

Palacios-Quiñonero, F.

1

32

 

Parcerisa, D.

4

1

12

20

33

 

Peña-Pitarch, E.

1

34

 

Pons, M.

4

13

17

18

19

 

Prades. L.

1

35

 

Rossell, J.M.

4

12

32

36

38

 

Rubió-Massegú, J.

1

32

 

Sanmiquel, L.

3

5

13

15

 

Solé-Sardans, M.

2

25

26

 

Tomasa, O.

1

1

 

Ventura, E.

4

3

7

10

24

 

Vintró, C.

1

15

 

Yubero, M.

1

6

 

 

 

Participacions en congressos:

En aquest apartat es detalla la relació dels autors-investigadors de l’EPSEM i les seves participacions en congressos. Per tal de facilitar la seva identificació i consulta, s’ha afegit un indicador i enllaç a la posició que ocupa cada document al llistat de l’Annex 2.

 

Autor

Congressos

Referència i enllaç a l'Annex 2

Al Omar, A.

2

1

38

 

 

 

 

 

Alcelay, I.

2

1

3

 

 

 

 

 

Alfonso, P.

7

2

4

5

9

21

28

29

 

 

 

Alsina, M.

1

3

 

 

 

 

 

Anticoi, H.F.

5

2

7

21

47

48

 

 

 

 

 

Bascompta, M.

8

5

6

7

8

9

46

47

48

 

 

Conangla, L.

5

10

11

31

32

34

 

 

 

 

 

De Felipe. J.J.

2

6

46

 

 

 

 

 

Domènech, M.

3

13

14

20

 

 

 

 

 

Dorado, A.D.

10

22

23

24

25

26

39

40

41

42

45

Escobet, A.

1

15

 

 

 

 

 

Escobet, T.

1

44

 

 

 

 

 

Ferreres, E.

3

11

34

49

 

 

 

 

 

Freijo, M.

2

30

46

 

 

 

 

 

Freixas, J.

3

16

17

18

 

 

 

 

 

Gamisans, X.

9

15

22

23

25

26

39

40

41

42

 

Giménez, J.M.

5

13

14

19

20

43

 

 

 

 

 

Guimerà, X.

8

15

22

23

24

25

26

41

42

 

 

Guash, E.

5

2

7

8

21

47

 

 

 

 

 

López, J. A.

1

38

 

 

 

 

 

Molinero, X.

1

33

 

 

 

 

 

Montaña, J.

1

30

 

 

 

 

 

Oliva, J.

7

6

 

 

 

 

 

Palà, P.

1

44

 

 

 

 

 

Palacios-Quiñonero, F.

3

35

36

37

 

 

 

 

 

Parcerisa, D.

2

9

28

 

 

 

 

 

Peña-Pitarch, E.

2

1

38

 

 

 

 

 

Pons, M.

2

17

18

 

 

 

 

 

Prades, Ll.

4

39

40

41

42

 

 

 

 

 

Puente, M.A.

4

13

14

20

43

 

 

 

 

 

Riera, M.D.

1

27

 

 

 

 

 

 

Rossell, J.M.

5

35

36

37

47

48

 

 

 

 

 

Rubió-Massegú, J.

3

35

36

37

 

 

 

 

 

Sanmiquel, L.

7

5

6

7

8

46

47

48

 

 

 

Tomasa, O.

1

2

 

 

 

 

 

Ventura, E.

1

12

 

 

 

 

 

 

 

Impacte i visibilitat de la recerca EPSEM

Per conèixer quin és l’impacte a nivell internacional de la recerca realitzada a l’EPSEM, s’ha consultat la base de dades SCOPUS[2]. S’han cercat els títols dels 40 articles[3] i les 49[4] participacions en congressos. S’han localitzat 30 articles, que estan indexats a Scopus.

 

Col·laboracions amb altres investigadors

 

Institucions col·laboradores

 

Col·laboracions per països


[2] Base de dades produïda per Elsevier que engloba resums, referències i índexs de les principals revistes de ciències, tecnologia, medicina i ciències socials. http://www.fecyt.es/es/recurso/scopus

[3]  A l’Annex 1 es pot consultar la llista dels 40 articles incorporats a Futur.

[4] A l’Annex 2 es pot consultar la llista de les 49 participacions en congressos incorporades a Futur.

 

 

Classificació per àrees temàtiques

El següent gràfic mostra la classificació dels articles analitzats segons els àmbits temàtics d’Scopus.

 

Classificació per àrees temàtiques:

 

 

Impacte i visibilitat

A continuació es presenten les dades d’impacte i visibilitat de les publicacions analitzades, segons l’indicador Scimago Journal Rank (SJR).[1] 

 

 

Al següent llistat s’ordenen les revistes segons el seu factor SJR 2016, indicant el quartil, la categoria en què es troben i la seva posició dins d‘aquesta.

Per facilitar la identificació i consulta dels articles publicats a cada revista, s’ha afegit un enllaç amb la posició que ocupa cada article al llistat de l’Annex 1.[1] És un índex desenvolupat pel grup SCImago com alternativa al JCR. Per mesurar l’impacte de les revistes de Scopus. Més informació a Bibliotècnica:  http://bibliotecnica.upc.edu/serveis/indexs-bibliometrics

 

TÍTOL DE REVISTA

SJR 2016

QUARTIL

POSICIÓ

CATEGORIA

Referència a

  Annex 1

Nanoscale

2,769

Q1

22/546

Materials Science
(miscellaneous)

37

Monthly Notices Of The Royal Astronomical

Society

2,338

Q1

15/93

Space and Planetary

Science

4

Chemical Engineering Journal

1,745

Q1

13/362

Chemical Engineering
(miscellaneous)

35

Ore Geology Reviews

1,523

Q1

23/224

Geology

8;9;21

Israel Journal Of Mathematics

1,379

Q1

47/372

Mathematics
(miscellaneous)

7

Mechanism And Machine Theory

1,094

Q1

88/1099

Computer Science
Applications

34

IEEE Transactions On Circuits And Systems
I Regular Papers

1,031

Q1

90/1377

Electrical and Electronic
Engineering

27

Annals Of Operations Research

1,009

Q2

37/156

Management Science and
Operations Research

16

Journal Of Analytical Atomic Spectrometry

1,009

Q1

14/67

Spectroscopy

12

Group Decision And Negotiation

0,931

Q1

57/447

Social Sciences
(miscellaneous)

19

International Journal Of Adaptive Control And
Signal Processing

0,886

Q1

112/1377

Electrical and Electronic
Engineering

30

Journal Of Environmental Chemical Engineering

0,844

Q1

48/362

Chemical Engineering
(miscellaneous)

25

Economics Letters

0,702

Q2

69/229

Finance

18

Process Safety And Environmental Protection

0,685

Q1

32/296

Safety, Risk, Reliability
and Quality

26

Journal Of Thermal Analysis And Calorimetry

0,599

Q2

153/436

Condensed Matter Physics

20

Mineralogy And Petrology

0,599

Q2

53/173

Geochemistry and Petrology

40

Environmental Progress And Sustainable Energy

0,528

Q2

84/362

Chemical Engineering
(miscellaneous)

22

Journal Of Dynamic Systems Measurement
And Control Transactions Of The ASME

0,520

Q2

106/670

Information Systems

11

Central European Journal Of Operations

Research

0,465

Q3

71/156

Management Science and

Operations Research

13

Minerals And Metallurgical Processing

0,456

Q2

105/519

Control and Systems

Engineering

29

International Journal Of Engineering Education

0,386

Q2

103/518

Engineering (miscellaneous)

39

Lecture Notes In Computer Science

0,315

Q2

114/415

Computer Science

(miscellaneous)

17

Electronic Notes In Discrete Mathematics

0,269

Q3

319/459

Applied Mathematics

23;31

Applied Sciences

0,260

Q4

326/459

Applied Mathematics

32

Acta Mechanica Et Automatica

0,193

Q3

424/689

Mechanical Engineering

38

 

 

Annexos:

 

Annex I.   Articles de revista consultables a FUTUR

 1. Alfonso, P. et al., 2016. Mineralogical characterisation of tantalum ores for the optimization of their processing. A: International journal of mining, materials, and metallurgical engineering (IJMMME). Vol. 2, p. 20-24. + Info a Futur
 2. Anticoi, H. et al., 2016. Mineral processing analysis in artisanal gold mining, Peru. A: International journal of mining, materials, and metallurgical engineering (IJMMME). Vol. 2, p. 20-23. + Info a Futur
 3. Antolin, Y., Martino, A. i Ventura, E., 2016. Degree of commutativity of infinite groups. A: Proceedings of the American Mathematical Society. Vol. 145, núm. 2, p. 479-485. DOI 10.1090/proc/13231. + Info a Futur
 4. Barrabés, E. et al., 2017. Tails and bridges in the parabolic restricted three-body problem. A: Monthly notices of the Royal Astronomical Society. Vol. 472, núm. 3, p. 2554. DOI 10.1093/mnras/stx1990. + Info a Futur
 5. Bascompta, M. et al., 2016. A GIS-based approach: Influence of the ventilation layout to the environmental conditions in an underground mine. A: Journal of environmental management. Vol. 182, p. 525-530. DOI 10.1016/j.jenvman.2016.08.013. + Info a Futur
 6. Bonet, E. et al., 2017. GoRoSoBo: an overall control diagram to improve the efficiency of water transport systems in real time. A: Journal of hydroinformatics. Vol. 19, núm. 3, p. 364-384. DOI 10.2166/hydro.2017.225. + Info a Futur
 7. Burillo, J., Matucci, F. i Ventura, E., 2016. The conjugacy problem in extensions of Thompson’s group F. A: Israel journal of mathematics. Vol. 216, núm. 1, p. 15-59. DOI 10.1007/s11856-016-1403-9. + Info a Futur
 8. Camprubí, A. et al., 2017. Mesozoic volcanogenic massive sulfide (VMS) deposits in Mexico. A: Ore geology reviews. Vol. 81, núm. Part 3, p. 1066-1083. DOI 10.1016/j.oregeorev.2015.07.027. + Info a Futur
 9. Camprubí, A. et al., 2017. The Upper Cretaceous Guaynopa IOCG and Guaynopita porphyry copper deposits, Chihuahua, Mexico. A: Ore geology reviews. Vol. 81, núm. Part 3, p. 1096-1112. DOI 10.1016/j.oregeorev.2016.01.006. + Info aFutur
 10. Cavallo, B. et al., 2016. Algorithmic recognition of infinite cyclic extensions. A: Journal of pure and applied algebra. Vol. 221, núm. 9, p. 2157-2179. DOI 10.1016/j.jpaa.2016.10.008. + Info a Futur
 11. Comasolivas, R. et al., 2017. Modeling and robust low level control of an omnidirectional mobile robot. A: Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control, Transactions of the ASME. Vol. 139, núm. 4, p. 1-9. DOI 10.1115/1.4035089. + Info a Futur
 12. Fàbrega, C. et al., 2017. Predicting instrumental mass fractionation (IMF) of stable isotope SIMS analyses by response surface methodology (RSM). A: Journal of analytical atomic spectrometry. núm. 4, p. 731-748. DOI 10.1039/C6JA00397D. + Info a Futur
 13. Fragnelli, V. et al., 2016. Measuring the relevance of factors in the occurrences of events. A: Central european journal of operations research. Vol. 24, núm. 3, p. 535-561. DOI 10.1007/s10100-014-0352-9. + Info a Futur
 14. Franch, J., 2017. El ciclo económico y los recursos minerales. Un enfoque austriaco. A: Procesos de mercado: revista europea de economía política. Vol. XIV, núm. 1, p. 173-211. + Info a Futur
 15. Freijo, M. et al., 2016. Influencia de la crisis económica en los accidentes eléctricos en minería, en los años 2008 y 2014, en España. A: ORP Journal. núm. Monográfico Actas ORP2016, p. 513-518. + Info a Futur
 16. Freixas, J. i Lucchetti, R., 2016. Power in voting rules with abstention: an axiomatization of a two components power index. A: Annals of operations research. Vol. 244, núm. 2, p. 455-474. DOI 10.1007/s10479-016-2124-5. + Info a Futur
 17. Freixas, J. i Pons, M., 2017. Preorders in simple games. A: Transactions on computational collective intelligence. Vol. 10480, p. 63-73. DOI 10.1007/978-3-319-70647-4_5. + Info a Futur
 18. Freixas, J. i Pons, M., 2017. Decisiveness indices are semiindices: addendum. A: Economics letters. Vol. 150, p. 146-148. DOI 10.1016/j.econlet.2016.11.014. + Info a Futur
 19. Freixas, J. i Pons, M., 2017. Using the multilinear extension to study some probabilistic power indices. A: Group decision and negotiation. Vol. 26, núm. 3, p. 437-452. DOI 10.1007/s10726-016-9514-6. + Info a Futur
 20. García-Vallès, M. et al., 2016. Mineralogical and thermal characterization of borate minerals from Rio Grande deposit, Uyuni (Bolivia). A: Journal of thermal analysis and calorimetry. Vol. 125, p. 673-679. DOI 10.1007/s10973-015-5161-4. + Info a Futur
 21. González, F. et al., 2017. Geological setting and genesis of stratabound barite deposits at Múzquiz, Coahuila in northeastern Mexico. A: Ore geology reviews. Vol. 81, p. 1184-1192. DOI 10.1016/j.oregeorev.2015.10.008. + Info a Futur
 22. Hernández, J. et al., 2016. Characterization and evaluation of poplar and pine wood in twin biotrickling filters treating a mixture of NH3, H2S, butyric acid, and ethylmercaptan. A: Environmental progress & sustainable energy. Vol. 36, núm. 1, p. 171-179. DOI 10.1002/ep.12491. + Info a Futur
 23. Kurz, S. et al., 2016. Dimension and codimension of simple games. A: Electronic notes in discrete mathematics. Vol. 55, p. 147-150. DOI 10.1016/j.endm.2016.10.037. + Info a Futur
 24. Ladra, M., Silva, P. V i Ventura, E., 2016. Bounding the gap between a free group (outer) automorphism and its inverse. A: Collectanea mathematica. Vol. 67, núm. 3, p. 329-346. DOI 10.1007/s13348-015-0133-3. + Info a Futur
 25. Lladó, J. et al., 2017. Highly microporous activated carbons derived from biocollagenic wastes of the leather industry as adsorbents of aromatic organic pollutants in water. A: Journal of Environmental Chemical Engineering. p. 1-34. DOI 10.1016/j.jece.2017.04.018. + Info a Futur
 26. Lladó, J. et al., 2016. Removal of pharmaceutical industry pollutants by coal-based activated carbons. A: Process safety and environmental protection. Vol. 104, p. 294-303. DOI 10.1016/j.psep.2016.09.009. + Info a Futur
 27. López-Riera, A. et al., 2017. Joint symbol and chip synchronization for a burst-mode-communication superregenerative MSK receiver. A: IEEE transactions on circuits and systems I: regular papers. Vol. 64, núm. 5, p. 1260-1269. DOI 10.1109/TCSI.2016.2636022. + Info a Futur
 28. Lujan, I. i Fortuny-Santos, J., 2017. ¿Son más «verdes» las empresas lean? A: Dyna ingeniería e industria. Vol. 92, núm. 3, p. 260. DOI 10.6036/8205. + Info a Futur
 29. Marino, J. et al., 2017. Heat generation model in the ball milling process of a Tantalum ore. A: Minerals and metallurgical processing. Vol. 34, núm. 1, p. 10-19. DOI 10.19150/mmp.7244. + Info a Futur
 30. Meseguer, J., Puig, V. i Escobet, T., 2017. Approximating fault detection linear interval observers using -order interval predictors. A: International journal of adaptive control and signal processing. Vol. 31, núm. 7, p. 1040-1060. DOI 10.1002/acs.2746. + Info a Futur
 31. Molinero, X. i Serna, M., 2016. The complexity of measuring power in generalized opinion leader decision models. A: Electronic notes in discrete mathematics. Vol. 54, p. 205-210. DOI 10.1016/j.endm.2016.09.036. + Info a Futur
 32. Palacios-Quiñonero, F. et al., 2017. Integrated design of hybrid interstory-interbuilding multi-actuation schemes for vibration control of adjacent buildings under seismic excitations. A: Applied sciences. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, Vol. 7, núm. 4, p. 1-23. DOI 10.3390/app7040323. + Info a Futur
 33. Parcerisa, D., 2017. Les extincions geològiques des de la cadira de l’avi Manel. A: Sirius. Vol. 61, p. 4-6. + Info a Futur
 34. Peña-Pitarch, E. et al., 2016. Driving device for a hand movement without external force. A: Mechanism and machine theory. Vol. 105, p. 388-396. DOI 10.1016/j.mechmachtheory.2016.07.014. + Info a Futur
 35. Prades, L. et al., 2016. CFD modeling of a fixed-bed biofilm reactor coupling hydrodynamics and biokinetics. A: Chemical engineering journal. Vol. 313, p. 680-692. DOI 10.1016/j.cej.2016.12.107. + Info a Futur
 36. Reza, H. et al., 2017. Analysis and synthesis of control systems over wireless digital channels. A: Journal of the Franklin Institute. Vol. 354, núm. 9, p. 3649-3653. DOI 10.1016/j.jfranklin.2017.03.015. + Info a Futur
 37. Santos, S. et al., 2016. The Mendeleev-Meyer force project. A: Nanoscale. Vol. 8, núm. 40, p. 17400-17406. DOI 10.1039/c6nr06094c. + Info a Futur
 38. Serrano, F. i Rossell, J.M., 2017. Hybrid passivity based and fuzzy type-2 controller for chaotic and hyper-chaotic systems. A: Acta Mechanica et Automatica. Vol. 11, núm. 2, p. 96-103. DOI 10.1515/ama-2017-0015. + Info a Futur
 39. Torras-Melenchon, N. et al., 2017. Effect of a science communication event on students’ attitudes towards science and technology. A: International journal of engineering education. Tempus Publications, Vol. 33, núm. 1(A), p. 55-65. + Info a Futur
 40. Van Lichtervelde, M. et al., 2016. U-Pb geochronology on zircon and columbite-group minerals of the Cap de Creus pegmatites, NE Spain. A: Mineralogy and petrology. Vol. 111, núm. 1, p. 1-21. DOI 10.1007/s00710-016-0455-1. + Info a Futur

 

Annex II.   Participacions a congressos consultables a FUTUR

 1. Alcelay, J.I., Peña-Pitarch, E. i Omar, A. Al., 2016. Desarrollo de una RNA para controlar el proceso de conformado en caliente. A: Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. p. 731-738. + Info a Futur
 2. Alfonso, P. et al., 2016. Rare-element mineralization in the Sn-Ta Penouta ore deposit, NW Spain. A: European Mineralogical Conference. p. 594. + Info a Futur
 3. Alsina, M. i Abardia-Evéquoz, J., 2017. Fuchsian tessellations and applications. A: Journées Arithmétiques. p. 22. + Info a Futur
 4. Aranibar, A.M. i Alfonso, P., 2016. Mujeres en la  pequeña mineria: caso de Bolivia. A: Congreso internacional de geología y minería ambiental para el desarrollo y el ordenamiento del territorio. p. 79-80. + Info a Futur
 5. Bascompta, M., Sanmiquel, L. i Alfonso, P., 2016. Evolución del nivel preventivo en actividades mineras de Sur América. A: Congreso internacional de geología y minería ambiental para el desarrollo y el ordenamiento del territorio. p. 77-78. + Info a Futur
 6. Bascompta, M. et al., 2016. Evaluación de la cultura preventiva dentro del ámbito minero en Sur América. A: International Conference on Occupational Risk Prevention. p. 721-723. + Info a Futur
 7. Bascompta, M. et al., 2016. Safety culture maturity in several latin America mining activities. A: World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM’16). p. 1. + Info a Futur
 8. Bascompta, M. et al., 2017. Assessment of an underground fire and the emergency plan. A: World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering. p. 131-134. + Info a Futur
 9. Boyer, A. et al., 2016. Estudio geotécnico de las minas de oro de La Llanada, Colombia. A: Congreso internacional de geología y minería ambiental para el desarrollo y el ordenamiento del territorio. p. 85-86. + Info a Futur
 10. Cuxart, J. et al., 2017. Evolution of the temperature profile during the life-cycle of a valley-confined cold-pool in the Pyrenees. A: International Conference on Alpine Meteorology. p. 191-192. + Info a Futur
 11. Cuxart, J. et al., 2017. The Cerdanya-2017 observation field campaigns: Cold Pool (CCP’17) and Gravity Waves and Orographic Precipitation (GWOP’17). A: International Conference on Meteorology and Climatology of the Mediterranean. p. 12. + Info a Futur
 12. Delgado, J. i Ventura, E., 2016. Representing subgroups of [free-abelian]-by-free groups and their intersections. A: Encuentro en Teoría de Grupos. p. 1. + Info a Futur
 13. Domenech, M., Gimenez, J. i Puente, M., 2016. Bisemivalues and binomial bisemivalues: study and characteritzation. A: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. p. 117. + Info a Futur
 14. Domenech, M., Gimenez, J. i Puente, M., 2016. Multilinear extension of a bicooperative game. A computational method to calculate bisemivalues. A: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. p. 79. + Info a Futur
 15. Escobet, A. et al., 2017. Modeling a flue-gas desulfurization plant with a fuzzy methodology to optimize the SO2 absorption process. A: International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications. p. 458-465. + Info a Futur
 16. Freixas, J., Carreras, F. i Magaña, A., 2016. Dimension, egalitarianism and decisiveness of European voting systems. A: Workshop on Game Theory in Honor of Gianfranco Gambarelli. p. 1. + Info a Futur
 17. Freixas, J. i Pons, M., 2016. On May’s theorem extension for anonymous voting rules. A: Quantitative methods of group decision making. + Info a Futur
 18. Freixas, J. i Pons, M., 2017. Group decision functions studied as extensions of simple games. A: International Conference on Multiple Criteria Decision Making. p. 101-102. + Info a Futur
 19. Gimenez, J., 2017. Ability to separate situations with a priori coalition structures by means of symmetric solutions. A: International Conference on Operations Research and Enterprise Systems. p. 242-249. DOI 10.5220/0006116802420249. + Info a Futur
 20. Gimenez, J., Puente, M. i Domenech, M., 2016. A n-parametric family of probabilistic values for cooperative games with n players. A: Congreso Nacional de Estadística e Investigación Operativa. p. 152. + Info a Futur
 21. Guasch, E. et al., 2016. High pressure grinding rolls modelling with population balance models applied to tantalum ore. A: International Mineral Processing Congress. p. 1-11. + Info a Futur
 22. Guimera, X. et al., 2016. Towards a better understanding of biofilm dynamics through MEMS microsensors monitoring. A: Jornada Nacional de Bioprocesos para el tratamiento de aire. p. 12-13. + Info a Futur
 23. Guimera, X. et al., 2017. Characterization of microbial activity within biofilms grown on trickling filters by microsensors measurements. A: International Conference on Biofilm Reactors. p. 1-5. + Info a Futur
 24. Guimera, X. et al., 2017. Application of DO microsensors in heterogeneous respirometry to characterize H2S oxidizing biofilms grown on desulfurizing trickling beds. A: International Conference on Biotechniques for Air Pollution Control and Bioenergy. p. 57-59. + Info a Futur
 25. Guimera, X. et al., 2017. A novel MEMS-based sensor for simultaneous pH and dissolved oxygen profiling in biofilms. A: International Conference on Biofilm Reactors. + Info a Futur
 26. Guimera, X. et al., 2017. Simultaneous dissolved oxygen and pH continuous monitoring through biofilms using a minimally invasive microsensor. A: International Conference on Biotechniques for Air Pollution Control and Bioenergy. p. 108-110. + Info a Futur
 27. Janer, M. et al., 2017. Experimental analysis of ultrasonic heating of polypropylene during ultrasonic moulding process. A: Annual Symposium of the Ultrasonic Industry Association. + Info a Futur
 28. Jimenez, A. et al., 2016. Proyecto Geoparque «Comarca Minera» en el estado de Hidalgo (México): retos, consecuencias y responsabilidades. A: Congreso internacional de geología y minería ambiental para el desarrollo y el ordenamiento del territorio. p. 73-74. + Info a Futur
 29. Jimenez, A. et al., 2016. Mineral assemblages in the tin (-indium) Santa Fe mining district, Bolivia. A: European Mineralogical Conference. p. 611. + Info a Futur
 30. March, V. et al., 2016. Winter lightning activity in specific global regions and implications to wind turbines and tall structures. A: International Conference on Lightning Protection. Zakon Group, p. 1-5. + Info a Futur
 31. Martínez, D. et al., 2016. Cold-air pooling in the Cerdanya valley (Pyrenees). A: Annual Meeting European Meteorological Society organised with European Conference on Aplications of Meteorology. + Info a Futur
 32. Martínez, D. et al., 2017. The Cerdanya Cold Pool Experiment 2015 (CCP15): a field campaign study of the cold pool in the largest Pyrenean valley. A: International Conference on Alpine Meteorology. p. 187-188. + Info a Futur
 33. Molinero, X., 2017. Combinatorial structures to modeling simple games and applications. A: Mathematical Methods and Computational Techniques in Science and Engineering. American Institute of Physics (AIP), p. 20023-20026. DOI 10.1063/1.4996680. + Info a Futur
 34. Paci, A. et al., 2017. The Cerdanya-2017 field experiment: an overview of the campaign and a few preliminary results. A: International Conference on Alpine Meteorology. p. 169-170. + Info a Futur
 35. Palacios-Quiñonero, F. et al., 2016. Novel results on decentralized H-infinity controller design for structural vibration control of large buildings. A: International Conference on Structural Engineering, Mechanics and Computation. CRC Press, p. 46-52. + Info a Futur
 36. Palacios-Quiñonero, F. et al., 2017. Advanced computational design of shared tuned mass-inerter dampers for vibration control of adjacent multi-story structures. A: World Congress of the International Federation of Automatic Control. p. 13908-13913. DOI doi.org/10.1016/j.ifacol.2017.08.2255. + Info a Futur
 37. Palacios-Quiñonero, F. et al., 2017. Advanced vibration control of large structures with distributed multi-actuator system and partial state information. A: ECCOMAS Thematic Conference Smart Structures and Materials. International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE), p. 709-720. + Info a Futur
 38. Peña-Pitarch, E. et al., 2016. Simulación de la mano después de un ictus. A: Congreso Nacional de Ingeniería Mecánica. p. 129-136. + Info a Futur
 39. Prades, L. et al., 2017. Multiphase modeling of fluid dynamics and mass transfer phenomena in a fixed biofilm reactor. A: International Conference on Biotechniques for Air Pollution Control and Bioenergy. p. 65-67. + Info a Futur
 40. Prades, L. et al., 2017. Rheological properties of biofilms: steady and transient shear flow modeling. A: International Conference on Biotechniques for Air Pollution Control and Bioenergy. p. 102-104. + Info a Futur
 41. Prades, L. et al., 2017. Modeling the impact of fluid dynamics on biofilm activity in fixed-bed reactors. A: International Conference on Biofilm Reactors. + Info a Futur
 42. Prades, L. et al., 2016. Coupling fluid flow dynamics and biokinetics to develop accurate bioreactor models. A: Jornada Nacional de Bioprocesos para el tratamiento de aire. p. 14-15. + Info a Futur
 43. Puente, M. i Gimenez, J., 2017. A new procedure to calculate the Owen value. A: International Conference on Operations Research and Enterprise Systems. p. 228-233. DOI 10.5220/0006113702280233. + Info a Futur
 44. Quevedo, J. et al., 2017. Monitoring and optimal management approaches to reduce water and energy consumption in milk processing processes. A: IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications. p. 602-608. DOI 978-1-5090-6161-7/17/$31.00. + Info a Futur
 45. San Valero, P. et al., 2017. Styrene removal in a two-phase partitioning bioreactor operated as biotrickling filter: experimental and modelling. A: International Conference on Biotechniques for Air Pollution Control and Bioenergy. p. 3-5. + Info a Futur
 46. Sanmiquel, L. et al., 2016. Gestión de la prevención a través de un Sistema de Información geográfica. A: International Conference on Occupational Risk Prevention. p. 709-720. + Info a Futur
 47. Sanmiquel, L. et al., 2016. Comparison of accidents at work between open pit and underground mining in Spain using data mining techniques. A: World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering (MCM’16). p. 1. + Info a Futur
 48. Sanmiquel, L. et al., 2017. Subsidence analysis andcomparison between GPS measurements and interferometry. A: World Congress on Mechanical, Chemical, and Material Engineering. p. 140. DOI 10.11159/mmme17.140. + Info a Futur
 49. Udina, M. et al., 2017. Downslope windstorms, mountain waves, orographic precipitation and associated processes analysis during 10-17 January 2017 in The Cerdanya-2017 field experiment. A: International Conference on Alpine Meteorology. p. 38-39. + Info a Futur