Comparteix:

Pla d’estudis del Grau en Enginyeria en Recursos Energètics i Miners - a extinguir

QuadASSIGNATURES

ECTS


1A
Matemàtiques I Física I Informàtica Química

Tecnologies mediambientals

i sostenibilitat

30

1B
Matemàtiques II Física II

Expressió Gràfica

Estadística

Ciència i Tecnologia de materials

30

2A
Ampliació de Matemàtiques Geomàtica Empresa

Geologia i cartografia geològica

Materials geològics
industrials
30
2B

Enginyeria Mecànica

Enginyeria del terreny Cartografia i topografia minera Processament de minerals Jaciments miners 30

3A
Electrotècnia Càlcul d'estructures Tecnologia de la prospecció minera Conreu de Mines I Tecnologia de combustibles 30
3B Prevenció de riscos laborals del sector miner i energètic Enginyeria elèctrica Gestió i planificació
ambiental i territorial
Conreu de Mines II Energia tèrmica

 

30

 


4A
Explosius Energia hidràulica Gestió de recursos
naturals i energètics
Energies renovables Energia nuclear

30


4B
Projectes miners i
energètics
OPTATIVA Treball Final de Grau (TFG)

30