Comparteix:

Dades d’accés i matrícula curs 18-19

Estudis de Grau

Accés als estudis de grauNom del Grau


Oferta de places preinscripció

Demanda
(convocatòria juny)

Assignació
(juliol)


Demanda en 1a pref / oferta


Nota  de tall

1a pref

Resta pref

1a pref

Resta pref

Grau en Enginyeria d'Automoció

50

97

278

60

5

194%

9,032

Grau en Enginyeria de sistemes TIC

40

40

115

40

6

100%

5,200

Grau en Enginyeria electrònica industrial i automàtica
Grau en Enginyeria mecànica
Grau en Enginyeria química

 

140

 

94

 

270

 

94

 

19

 

67%

 

5,000

Grau en Enginyeria minera

40

19

26

19

-

48%

5,000

 

 

Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

Estudi

Dones

Homes

Total

Grau en Enginyeria d'Automoció

6 51

57

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

2

41

43

Grau en Enginyeria Minera

2

13 15
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú 20 132 152

 

 

Evolució Estudiantat de nou ingrés en estudis de grau per gènere i estudi

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Estudi

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Grau en Enginyeria d'Automoció

- - - 4 59 63 6 51 57

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

3 38 41 6 45

51

2 41 43

Grau en Enginyeria Minera

2 6

8

- 16

16

2 13

15

Grau en Enginyeria Química - - - 13 16 29 - - -
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú 15 94 109 13 102 115 20 132 152

 

 

Estudiantat matriculat total en estudis de grau per gènere i estudi

 

Dones

Homes

Total

Grau en Enginyeria d'Automoció

8 105 113
Grau En Enginyeria de Recursos Energètics I Miners - 1 1

Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú

21 149

170

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

16 139 155

Grau en Enginyeria Elèctrica

1 9

10

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

8 77 85
Grau en Organització Industrial 2 22 24

Grau en Enginyeria Mecànica

14 153 167

Grau en Enginyeria Minera

10 32

42

Grau en Enginyeria Química

23 37

60

 

 

Evolució Estudiantat matriculat total en estudis de grau per gènere i estudi

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Estudi

 Dones

 

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Grau en Enginyeria d'Automoció

-

-

-

4

60

64

8

105

113

Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners

4

19

23

-

9

9

-

1

1

Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú

6

45

51

7

53

60

21

149

170

Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

11

126

137

16

138

154

16

139

155

Grau en Enginyeria Elèctrica

3

28

31

2

19

21

1

9

10

Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica

5

92

97

8

94

102

8

77

85

Grau en Organització Industrial

-

-

-

10

61

71

2

22

24

Grau en Enginyeria Mecànica

15

227

242

14

205

219

14

153

167

Grau en Enginyeria Minera

9

17

26

11

34

45

10

32

42

Grau en Enginyeria Química

34

45

79

53

86

139

23

37

60

 

 

 

 

Estudis de Màster

Estudiantat matriculat en estudis de màsters universitaris segons la titulació d'accés als estudis

Titulació de procedènciaTotalMàster

UPC

Resta d'Universitats Estatals

Universitats Estrangeres

Màster Universitari en Enginyeria de Mines

69,2%

17,9%

12,8%

39

Màster Universitari en Enginyeria de Recursos Naturals

33.3%

44,4%

22,2%

9

 

 

Accés als màsters universitaris

Nom del Programa

Oferta de places

Demanda

Admesos

Màster universitari en Enginyeria de mines

30

16

12

Màster universitari en Enginyeria dels recursos naturals

25

18

12

 

 

Estudiantat de nou ingrés en estudis de màsters universitaris

Estudi

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Màster en Enginyeria de Mines

4 9 13 9 14

23

2 8 10

Màster en Enginyeria de Recursos Naturals

8 4

12

4 4 8 3 1

4

 

 

Estudiantat matriculat TOTAL en estudis de màsters universitaris per gènere i estudi

Estudi

2016-2017

2017-2018

2018-2019

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Màster Universitari en Enginyeria de Mines

5

28

33

14

19

43

12

27

39

Màster en Enginyeria de Recursos Naturals 14 9 23 14 6 20 6 3 9