Comparteix:

Nombre de titulats

El nombre de titulats, per especialitat, durant el curs 2018-2019 a l’EPSEM ha estat el següent:

Grau en Enginyeria Elèctrica 7
Grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 16
Grau en Enginyeria Mecànica 41
Grau en Enginyeria Química 18
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC   26
Grau en Enginyeria de Recursos Energètics i Miners 2

Grau en Enginyeria Minera

4

Màster Universitari en Enginyeria de Mines  7

Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals (Pla 2008)

0

Màster Universitari en Enginyeria dels Recursos Naturals (Pla 2015)

3

Total

 124