Comparteix:

Personal d'Administració i Serveis

 Personal d’Administració i Serveis de l’EPSEM durant el curs 2018-2019 per denominació de la plaça. Total 37 persones i 2 vacants.

1 Cap UTG Campus Manresa
1 Cap Àrea Gestió Econòmica i Suport PDI
1 Cap Unitat de Gestió Acadèmica i Organització Docent
7 Tècniques de Gestió (1 vacant)
4

Tècniques de Suport

1 Responsable de Serveis Informàtics
1 Tècnic Superior en Informàtica i Comunicació
2 Tècnic/a en Informàtica i Comunicació
1 Operador/a en Informàtica i Comunicació (1 vacant)
1 Directora Biblioteca
2 Bibliotecàries Responsables de Serveis
1 Bibliotecària
1 Tècnic de Suport de Biblioteques
1 Promotor del CTT
7 Tècnic/a de Taller i Laboratori
1 Responsable Serveis de Recepció
1 Responsable Recepció Tarda
1 Auxiliar de Serveis
1 Cap de Manteniment i Obres
1 Encarregat de Manteniment
1 Tècnic de Manteniment

 

 

Formació del Personal d’Administració i Serveis

En la línia de millora contínua dels serveis, s’ha potenciat el desenvolupament professional del personal de l’Escola facilitant l’assistència als següents cursos del Pla de Formació Interna de la UPC, organitzats en diversos Eixos Formatius. Valorem de forma positiva l’impacte d’aquesta formació en els llocs de treball del PAS. Aquestes accions s’emmarquen dins el Sistema de Garantia Interna de Qualitat de l’EPSEM (SGIQ).

 

DENOMINACIÓ DEL CURSPARTICIPANTS
Anàlisis de mètriques i informes de resultats de la presència i ús de les xarxes socials 1
Aspectes financers del Programa Horitzon 2020 1
Eines per millorar la gestió dels recursos i residus als laboratoris 3
El Contracte Menor: Definició i Requeriments. Aplicatiu de SAP IG4S de gestió dels contractes menors 4
Elaboració d’un projecte de visualització de dades 1
ERES: Nou aplicatiu de registre de documents 1
Fonaments de DevOps. Filosofia i models de gestió 1
Formació Bàsica en l’ús de desfibril·ladors externs automàtics (DEA) 7
Formació bàsica en Prevenció de Riscos Laborals 3
Genweb: disseny d’interacció web i usabilitat 1
Genweb. Innovació i disseny de les pàgines 1
Gestió de projectes R+D i eines de gestió de la recerca: criteris UNEIX, Projectes RIS3CAT i altres programes 1
Gestió de projectes R+D. Eines SIC de gestió de la recerca 1
Gestió del personal de recerca: SPA 1
I DevOps.UPC Conference 3
Introducció als escriptoris virtuals i aplicacions virtualitzades. Visió pràctica projecte RaVaDa VDI 1
La gestió dels projectes PECTS, Sectors Emergents i RIS3CAT 1
Lideratge d'equips tècnics 2
Metodologies àgils com a eines de planificació i organització: Kanban i Scrum 1
Metodologies docents per impartir sessions de formació. Recursos teatrals per a la docència 1
Programa d’Habilitats Directives: lideratge i direcció d’equips de treball 2
Promoció i captació d’estudiants a través de les xarxes socials 1
Reciclatge en l’ús de desfibril·ladors externs automàtics (DEA) 1
Seguretat TIC i Teletreball 1
Storytelling com estratègia de màrqueting per presentar idees, productes o serveis- 1
Tecnologia LED. Aplicacions en edificis educatius 1