Comparteix:

Personal Docent i Investigador

 

Total de PDI durant el curs 2018-2019 a l’EPSEM:

Categoria Total Doctor/a
Catedràtic/a d'universitat 2 2
Catedràtic/a contractat/da 1 1
Agregat/da 8 8
Col·laborador/a 7 7
Lector/a 0 0
Associat/da 45 9
Investigador/a en formació 3 0
Investigador postdoctoral 0 0
Titular d’Universitat 30 30
Titular d’Escola Universitària 7 0
Catedràtic d’Escola Universitària 4 4
Ajudant 0 0
Total 107 61

 

 

Formació del Personal Docent i Investigador

En aquest curs el Personal Docent i Investigador ha assistit a 18 cursos de formació de l’ICE, en els quals han participat 25 professors.

 

Formació Continuada del PDI

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

Contextualització de les Matemàtiques (2a sessió): Fluxos en xarxes

1,5

25/04/2018

25/04/2018

1

Seminari: La direcció dels TFM del màster de secundària

2.5

18/01/2018

18/01/2018

1

Contextualització de les Matemàtiques: sessió inaugural

2

10/04/2018

10/04/2018

1

III Jornada Docent del Departament de Matemàtiques

 

4

 

25/06/2018

 

25/06/2018

 

3

 

 

Formació Atenea

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

Seguretat TIC en l’entorn de treball: riscos i perills d’internet. Campus Diagonal Besós

4

21/06/2018

21/06/2018

1

 

Formació Altres Àmbits

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

La docencia como un espacio de interrogación e hipótesis (Scholarship of Teaching and Learning, SoTL)

4

30/01/2018

30/01/2018

3

Com convertir-me en un investigador obert (Campus de Manresa)

 

3

 

13/07/2018

 

13/07/2018

 

9

 

Resolució de conflictes i negociació 6 24/05/2018 24/05/2018 1

 

Formació Riscos Laborals

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

Prevenció de Riscos Laborals: Convenis Universitat-Empresa. (45a edició)

4

20/06/2018

20/06/2018

1

Formació Bàsica en l’ús de desfibril·ladors automàtics (DEA). Campus de Manresa. 61a. edició

 

8

 

15/05/2018

 

16/05/2018

 

1

 

 

Formació d'Anglès

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

Update your University Lecturing / Actualització de la docència en anglès (Campus de Manresa)

12

05/07/2018

12/07/2018

9

 

Formació STEM

Activitat

Hores

Data inici

Data fi

Participants

Metodologies per desenvolupar una innovació o investigació en STEM

18

05/10/2017

16/11/2017

1

Innovació docent: què és i com és

8

18/04/2018

25/04/2018

1

Disseny d'assignatures basat en competències

17

26/02/2018

05/03/2018

1

Optimització del treball del professorat

5

26/10/2017

26/10/2017

1

Disseny, desenvolupament i avaluació d’assignatures en línia i/o semipresencials

30

05/04/2018

10/05/2018

1

Projecte fi de postgrau en Ensenyament Universitari en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM). Nivell 1. Grup 6

 

75

 

01/03/2018

 

15/06/2018

 

1

 

Curs de Formació Contínua en competències bàsiques del professorat en Ciències, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques (STEM) 150 01/09/2017 20/06/2018 1