Comparteix:

Pla d’estudis del Màster Universitari en Enginyeria de Mines

AssignaturesECTSTipus
Primer quadrimestre
Economia de l'Empresa Minera 5 Obligatòria
Gestió dels Recursos Geològics i Energètics  5 Obligatòria
Gestió del Territori i Espais Subterranis  5 Obligatòria
Màquines Mineres  5 Obligatòria
Modelització en Processament de Minerals 5 Obligatòria
Modelització i Avaluació de Recursos Geològics  5 Obligatòria
Segon quadrimestre
Disseny i Modelització Minera 5 Obligatòria
Enginyeria de Minerals  5 Obligatòria
Enginyeria Minero-Ambiental  5 Obligatòria
Mètodes Numèrics Aplicats a l'Enginyeria Mineria 5 Obligatòria
Modelització i Simulació de les Excavacions Subterrànies 5 Obligatòria
Modelització en voladures 5 Obligatòria
Tercer quadrimestre
Optativa o Pràctiques en empreses 5 Optativa
Optativa o Pràctiques en empreses 5 Optativa
Optativa o Pràctiques en empreses 5 Optativa
Treball Final de Master (TFM) 15 Obligatòria

OPTATIVES A ESCOLLIR

Optatives a escollirECTSTipus
Geofísica Minera  5 Optativa
Gestió d'Abocadors  5 Optativa
Nous Recursos Miners  5 Optativa
Teledetecció  5 Optativa