Comparteix:

Serveis Informàtics

 

En la memòria d’aquest any es vol remarcar les millores que estem duent a terme per a tot el personal: PDI, PAS i alumnat del centre.
Comentar que, com sempre, s’ha donat servei a tot el que és secretaria, direcció, personal d’administració i serveis (PAS), professorat (PDI), així com atenció a l’alumnat pel que fa a manteniment de les aules informàtiques i la connectivitat de xarxa sense fils, etc.
També cal mencionar la col·laboració, com cada any, en l’acte de graduació de l’escola.
Volem destacar les següents actuacions que s’han posat en marxa i/o han evolucionat durant aquest any:

  1. Hem posat en explotació un sistema de tiquets, que ja teníem, per a incidències: https://gn6.upc.edu/siepsem on qualsevol membre de la UPC pot utilitzar-lo.S’han resolt 452 tiquets fins a 1 de gener. Dels quals 423 són d’atenció a l’usuari i 29 interns de SI.
  2. S’ha posat en marxa la nova Web de l’escola www.epsem.upc.edu conjuntament amb PDI, PAS i personal de la BCUM. Cal destacar que ja està feta en tres idiomes tot i que cal anar polint i actualitzant-la tal que continuï sent útil i referència del que fem al centre.
  3. Hem instal·lat altaveus a les aules 3.2 i 3.6b,  quedant per fer les aules INFO que s’intentarà fer al llarg l’any 2018.
  4. Una altre actuació important ha estat la substitució de tres switchos del RAC1 que dona servei de xarxa a bona part de secretaria i laboratoris de les plantes 1, 2, 3 de l’edifici MN1.
  5. També s’ha fet un seguiment exhaustiu de les línies de telèfon existents a l’escola conjuntament amb administració per tal de poder donar de baixa les que ja no s’utilitzen.
  6. S’han donat d’alta línies de telèfon per a les noves persones que han entrat a treballar amb nosaltres així com s’ha posat en marxa dos telèfons d’us general: Emergències i Preinscripció.
  7. S’ha posat en marxa el procés de passar a rang privat una sèrie d’equips que estan connectats a xarxa:

a. Els sistemes de mesura de consum (sirenaUPC) https://sirenaupc.dexcell.com/dashboard/widgets.htm que ja s’ha dut a terme.
b. Controls de la calefacció.
c. Les impressores de l’escola que estan en xarxa, en aquests moment les estem acabant de passar a rang privat per tal de complir amb els criteris de seguretat que ens venen donats.