Comparteix:

Junta de Centre Extraordinària (3/2008) d'1 d'octubre de 2008