Comparteix:

Professorat

Professorat del Màster - Assignatures de Q1

 

Professor/a Assignatura Correu electrònic
Xavier Guimerà Eines Metodològiques per a la Recerca en l'Àmbit dels Recursos Naturals xavier.guimera@upc.edu
Marc Vallbe Mumbru Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció Aplicada a l'Aprofitament dels Recursos Naturals marc.vallbe@upc.edu
Josep Maria Rossell Tècniques d'Anàlisi Estadística de Dades i Disseny i Planificació d'Experiments josep.maria.rossell@upc.edu
Pura Alfonso Abella Matèries Primeres Industrials d'Origen Geològic maria.pura.alfonso@upc.edu
David Parcerisa Duocastella Matèries Primeres Industrials d'Origen Geològic dparcerisa@epsem.upc.edu
Jordi Cunill Sola Recursos Energètics cunill@epsem.upc.edu
M. Montserrat Sole Sardans Enginyeria dels Biorecursos Aplicada al Tractament de Residus montse.sole@upc.edu
Helena Matabosch Enginyeria dels Biorecursos Aplicada al Tractament de Residus helena.matabosch@upc.edu

 

Professorat del Màster - Assignatures de Q2

 

Professor/a Assignatura Correu electrònic
Xavier Guimerà Villalba Gestió i Tractament de Residus xavier.guimera@upc.edu

M. Dolors Grau Vilalta

L'Aigua com a Recurs

dolors.grau@upc.edu

Concepcion Lao Luque

 

Mètodes Analítics Aplicats als Recursos Naturals i al Medi Ambient conxita.lao@upc.edu
M. Pura Alfonso Abella

 

Mètodes Analítics Aplicats als Recursos Naturals i al Medi Ambient maria.pura.alfonso@upc.edu
Carlos Hoffmann Sampaio

 

Restauració d'Espais Degradats per la Mineria i les Obres Públiques carlos.hoffmann@upc.edu
Pere Busquets Rubio Seminari Avançat de Recursos Naturals com a Matèria Primera pere.busquets@upc.edu
David Parcerisa Duocastella Seminari Avançat de Recursos Naturals com a Matèria Primera dparcersia@epsem.upc.edu