Comparteix:

Pla d'estudis

Assignatures ECTS Tipus
Quadrimestre de tardor (de setembre a gener)
Eines Metodològiques per a la Recerca en l'Àmbit dels Recursos Naturals Obre PDF 5 Obligatòria
Sistemes d'Informació Geogràfica i Teledetecció Aplicada a l'Aprofitament dels Recursos Naturals Obre PDF 5 Obligatòria
Tècniques d'Anàlisi Estadística de Dades i Disseny i Planificació d'Experiments Obre PDF 5 Obligatòria
Quadrimestre de primavera (de febrer a juny)
Gestió i Tractament de Residus Obre PDF 5 Obligatòria
L'Aigua com a Recurs Obre PDF 5 Obligatòria
Mètodes Analítics Aplicats als Recursos Naturals i al Medi Ambient Obre PDF 5 Obligatòria
Treball Final de Màster (TFM) 15 Obligatòria

OPTATIVES A ESCOLLIR (15 ECTS)

Optatives a escollir ECTS Tipus
Quadrimestre de tardor (de setembre a gener)
Matèries Primeres Industrials d'Origen Geològic Obre PDF 5 Optativa
Recursos Energètics Obre PDF 5 Optativa
Enginyeria dels Biorecursos Aplicada al Tractament de Residus Obre PDF 5 Optativa
Quadrimestre de primavera (de febrer a juny)
Restauració d'Espais Degradats per la Mineria i les Obres Públiques Obre PDF 5 Optativa
Seminari Avançat de Recursos Naturals com a Matèria Primera Obre PDF 5 Optativa

 

* El nombre mínim de crèdits en la matrícula del primer any és de 15 ECTS.

Per als estudiants que comencen el curs al setembre, es recomana cursar 25 crèdits en el primer quadrimestre i 35 crèdits en el segon. 

Per poder matricular el TFM cal haver aprovat un mínim de 25 crèdits.

 

Per més informació: masters.epsem@upc.edu