Comparteix:

Sortides professionals

Els postgraduats i postgraduades d'aquest màster seran experts, amb coneixements tecnològics avançats i capacitat per formar part d'equips de recerca i innovació tecnològica en el món de l'enginyeria dels recursos naturals.  A més d’una sortida natural com a investigadors o investigadores en centres de recerca públics i privats, també podran treballar a l'Administració, entitats gestores de residus de la construcció, docència, indústria extractiva en general, empreses de béns d’equips de tractament de residus en general i enginyeries ambientals. 

Competències

Competències transversals

Les competències transversals descriuen allò que un titulat o titulada és capaç de saber o fer en acabar el procés d'aprenentatge, amb independència de la titulació. Les competències transversals establertes a la UPC són emprenedoria i innovació, sostenibilitat i compromís social, coneixement d'una tercera llengua (preferentment l'anglès), treball en equip i ús solvent del recursos d'informació.

Competències específiques

 • Analitzar dades de camp i de laboratori i dissenyar experiments, mitjançant mètodes computaritzats.
 • Conèixer les tècniques analítiques per a la caracterització dels recursos naturals inorgànics, així com dels residus en els seus diferents estats, saber utilitzar-les i interpretar-ne els resultats.
 • Utilitzar la informació cientificotècnica per respondre eficientment a qualsevol demanda de preparació d’un mètode analític per a la caracterització d’un material d’origen natural o antropogènic.
 • Utilitzar els materials geològics en processos industrials d’alt valor afegit.
 • Conèixer en profunditat les tècniques de teledetecció i d’interpretació d’imatges per satèl·lit aplicades a la caracterització i gestió dels recursos naturals d’origen geològic .
 • Identificar processos d’acumulació de contaminants en els compartiments aire, aigua i sòl.
 • Identificar la presència de metalls en residus miners principalment, però també en residus industrials i agrícoles.
 • Dissenyar processos per a la minimització de la contaminació produïda per l’explotació dels recursos naturals.
 • Minimitzar la contaminació per pols, sorolls i vibracions comuns en explotacions mineres, mitjançant les tècniques més avançades.
 • Restaurar espais degradats per activitats d’explotació dels recursos naturals, mitjançant les tècniques més actuals de restauració.
 • Dissenyar processos biotecnològics naturals per a l’eliminació de contaminants en medis sòlids, líquids i gasosos.