Comparteix:

L’Ajuntament de Manresa i la UPC signen un acord de col·laboració per als pròxims anys

19/06/2020

L’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han signat, el 18 de juny, un acord amb el qual es vol aprofundir en les relacions científiques, tècniques i econòmiques d’ambdues institucions, amb la finalitat de sumar esforços per establir camins d’actuació que afavoreixin i incrementin els contractes i les col·laboracions.

L’acord dóna èmfasi concretament en el Grup de Recerca consolidat en Circuits i Sistemes de Comunicació (CIRCUIT) de l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, que posa a disposició els seus coneixements a la ciutat de Manresa en el seu objectiu estratègic de convertir la transformació digital en una oportunitat pel desenvolupament tant de la ciutat com de la seva activitat econòmica

La UPC, en el seu campus de Manresa, col·labora habitualment amb l’ajuntament de la ciutat. Aquest conveni té per objecte establir les regles i principis bàsics de col·laboració en iniciatives conjuntes d’interès per ambdues parts. Es tracta d’emmarcar i coordinar l’actuació de l’Ajuntament de Manresa i de la UPC en activitats de formació, investigació científica de desenvolupament tecnològic i en la transferència de tecnologia desenvolupada per la universitat, mitjançant convenis.

La UPC és un organisme públic de caràcter multisectorial i pluridisciplinari que desenvolupa activitats de docència, recerca i desenvolupament científic i tecnològic, i està interessada a col·laborar amb els sectors socioeconòmics per assegurar un dels fins de la docència i la recerca, com és la innovació i la modernització del sistema productiu.

D’altra banda, l’Ajuntament de Manresa, en l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions, té com a finalitat convertir la transformació digital en una oportunitat pel desenvolupament tant de la ciutat com de la seva activitat econòmica. Per aquest fi, l’ajuntament desenvolupa diferents actuacions per fomentar la implantació de les tecnologies de la informació i les comunicacions per avançar en el paradigma de la ciutat intel·ligent i, alhora, afavorir el model d’indústria 4.0 competitiva, amb potencial de creixement i sostenible a llarg termini.

En aquest sentit, tant l’Ajuntament de Manresa com la UPC han identificat oportunitats de cooperació recíproca amb la finalitat de millorar i facilitar el compliment de les seves obligacions i estan d’acord a establir una col·laboració en els camps científics i tecnològics d’interès comú, àdhuc la participació en projectes conjunts tant d’àmbit nacional com internacional.

L’acte, marcat per les mesures de seguretat establertes per la COVID-19, ha tingut lloc a la sala d’actes de la UPC Manresa i ha comptat amb l'assistència de diversos representants de les dues institucions. Han signat el conveni, per part de la universitat, el Professor Francesc Torres, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech i, per part de l’ajuntament, l’Il·lustríssim Senyor Valentí Junyent, alcalde de Manresa, que en els seus parlaments han tingut un record cap a Rosa Argelaguet, directora de la UPC Manresa, que va morir el passat 30 de gener.

L’alcalde de Manresa ha explicat en els seus parlaments que la ciutat de Manresa ha estat escollida per la Diputació de Barcelona per a finançar un estudi de ciutat intel·ligent. Per aquest motiu s’ha creat la regidoria de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent que iniciaran col·laboracions concretes amb el Grup de Recerca CIRCUIT de la UPC Manresa en el marc d’aquest acord.

També han assistit a l’acte, Josep Gili, regidor delegat de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, i Pere Palà, director del Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC i responsable del Grup de Recerca CIRCUIT.

 

Una Comissió Mixta

Per facilitar els projectes específics i el seu seguiment, es constituirà una Comissió Mixta integrada per part de la UPC pel vicerector/a de Transferència de Coneixement i Innovació, que actuarà com a copresident, el director/a de la UPC Manresa, i el director/a del Grup de Recerca en Circuits i Sistemes de Comunicació i, per part de l’Ajuntament de Manresa, pel regidor delegat de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, que actuarà com a copresident, el cap de Servei corresponent i un tècnic responsable del Servei.

 

Pin de la UPC a José Miguel Giménez, director en funcions de la UPC Manresa

El rector de la UPC ha aprofitat també la trobada a la UPC Manresa per lliurar el pin de la UPC al director en funcions José Miguel Giménez. Aquest gest que fa el rector amb els directors i directores dels centres docents de la UPC no s’havia pogut fer fins ara pel relleu sobtat de l’actual director el funcions causat per la defunció inesperada de Rosa Argelaguet i el posterior esclat de la crisi sanitària per la COVID-19.