Comparteix:

Defensa tesi doctoral d'Eloi Morral

El doctorand Eloi Morral Moltó va defensar, el 3 de desembre, la seva tesi doctoral a la sala d'actes de la UPC Manresa. Aquest ha estat el primer Doctorat Industrial que s'ha dut a terme dins el centre de recerca Smart Sustainable Resources SSR. La tesi ha obtingut la màxima qualificació, excel·lent Cum Laude.

"Tractament d'emissions gasoses amb altes càrregues d'amoníac mitjançant tecnologies biològiques avançades" és el títol de la tesi doctoral.

Aquesta tesi és centra en el tractament de les emissions d'altes càrregues d'amoníac mitjançant tècniques biològiques, que es plantejen com a una prometedora solució ambiental i econòmicament sostenible per al tractament d'aquestes emissions.

La tesi pertany al Programa de Doctorat en Recursos Naturals i Medi Ambient i ha estat dirigida per Xavier Gamisans i Toni Dorado. Ha estat el primer Doctorat Industrial que s'ha dut a terme dins el centre de recerca Smart Sustainable Resources SSR-UPC i que s'ha elaborat conjuntament amb l'empresa ECOTEC.

 

Recerca estratègica

Tal com es descriu en la web del Pla de Doctorats Industrials, aquest projecte té com a objectius contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit industrial català, captar talent, i formar doctors i doctores per a les empreses dins de projectes d’RDI.

L’element essencial del procés de doctorat industrial és el projecte de recerca estratègic de l’empresa on el doctorand o doctoranda desenvolupa la seva formació investigadora en col·laboració amb una universitat, i que és l’objecte d’una tesi doctoral.

A les empreses els permet atraure persones amb coneixements i competències d’alt valor afegit, accedir als grups més capdavanters d’universitats i centres de recerca i als seus equipaments i infraestructures, així com obtenir ajuts econòmics i beneficiar-se de les deduccions i bonificacions fiscals per a les activitats d’RDI.

Per a les universitats, els centres de recerca i els centres tecnològics de Catalunya, els projectes de doctorat industrial són una ocasió per transferir la seva tecnologia i els seus coneixements a l’entorn productiu i enfortir així els vincles amb el món empresarial.

Per als estudiants, es tracta d’una oportunitat magnífica per incorporar-se a un entorn altament innovador que combina la supervisió acadèmica de la tesi amb la tutoria que proveeixen les empreses en el marc d’un contracte laboral de tres anys de durada i que incorpora, a més, altres avantatges, com la matrícula gratuïta, la formació en competències transversals o una borsa de mobilitat.