Comparteix:

Els projectes de recerca que es duen a terme a Catalunya Central aporten 13,3 milions d’euros al territori

El passat 21 de novembre va tenir lloc la presentació de la 8à edició de l’informe de l’Observatori de la Recerca a la Catalunya Central. Catalunya Central compta amb 618 investigadors i 93 patents internacionals, a més de mantenir 208 projectes d’R+D+I públic i privats.

La Catalunya Central compta amb 208 projectes de recerca que conjuntament amb els acords de transferència de tecnologia aporten al territori 13,3 milions d’euros, d’acord amb el contingut de la 8a edició de l’Informe de l’Observatori de la Recerca a la Catalunya Central (ORCC), que es va presentar dijous passat a la seu del Consorci Hospitalari de Vic.

Catalunya es troba ara en el procés participatiu del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN@SC) que ha de permetre crear el marc de referència de les futures polítiques en matèria d'universitats, recerca i innovació que contribueixin a què el percentatge d’activitat econòmica basada en coneixement se situï en valors comparables als dels països capdavanters.

L’ORCC es configura com un informe singular pel seu caràcter transversal centrat en aspectes claus per a una ciutadania vinculada a la societat del coneixement i compta amb el suport del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.

L’informe situa en 618 el nombre d’investigadors de Catalunya Central, un territori que ha registrat 93 sol·licituds de patents internacionals entre 2014 i 2018 i que manté 307 acords de transferència de tecnologia, a més d’un total de 44 assajos clínics en actiu.

Enguany s’han analitzat 1.564 publicacions el que suposa un 21% de creixement respecte a l’edició anterior. El 2018 es van publicar 370 articles que representa la publicació d’un article diari.

L’origen de l’Observatori de la Recerca a la Catalunya Central va ser fer un informe bibliomètric que utilitza un indicador que valora l’activitat de recerca: l’índex h, i que mesura la producció científica combinant la qualitat i quantitat de les publicacions.

Per a l’elaboració d’aquest 8è informe, s’han analitzat les publicacions del darrer quinquenni per indicar l’índex h5 de cadascuna de les capitals de les comarques on es fa recerca. A partir d’aquestes dades, s’han analitzat les institucions, que són centres universitaris, centres de recerca i tecnològics, i centres hospitalaris. De cadascuna d’aquestes institucions se’n destaquen els 5 autors més prolífics. Aquest índex evoluciona positivament en totes les ciutats i institucions que han anat apareixent durant aquestes vuit edicions.

L’Observatori va néixer l’any 2012 a l’empara de la Biblioteca del Campus Universitari de Manresa (UPC) amb l’objectiu de donar a conèixer la recerca que es duu a terme a la Catalunya Central (Anoia, Bages, Berguedà, Moianès, Osona i Solsonès).

Trobareu tota la informació a http://orcc.upc.edu/