Comparteix:

Defensa tesis doctorals de Sarbast Ahmad Hamid i Hernan Francisco Anticoi Sudzuki

07/01/2020

El doctorands Sarbast Ahmad Hamid i Hernan Francisco Anticoi Sudzuki van defensar el 18 de desembre, les seves tesis doctorals a la sala d'actes de la UPC Manresa.

"Modelling of Liberation in Ta- and W-Rich Minerals" és el títol de la tesi doctoral de Sarbast Ahmad Hamid.

L'objectiu d'aquesta tesi és desenvolupar una metodologia adequada per caracteritzar els minerals complexos de Ta de baixa i mitjana llei per tal de desenvolupar estratègies de separació física més adequada. Com a resultat d'aquesta investigació, es proposa una metodologia per a la caracterització mineralògica i consta de tres nivells diferents utilitzant diferents tècniques analítiques.

 

 

"Strategic Minerals Milling Modelling of High Pressure Grinding Rolls and Process Parameters Dependency" és el títol de la tesi doctoral de Hernan Francisco Anticoi Sudzuki.

La comminució és el procés que consumeix més energia a la indústria minera: així el 60% de la despesa energètica és causa d'això. La majoria dels minerals d'interès es troben finament disseminats i íntimament associats amb la ganga, per tant, l'alliberament és l'objectiu principal per recuperar aquests minerals. Per optimitzar el procés de reducció de mida de les partícules, una correcta predicció de les característiques de la mòlta es converteix en una tasca crucial i ha estat la principal motivació per desenvolupar aquesta tesi. Els materials utilitzats en aquest estudi pertanyen a les anomenades matèries primeres estratègiques, segons la Comissió Europea, per augmentar la competitivitat en la producció local d'aquells materials que són clau per a la indústria i el seu subministrament es troba en una situació de risc. Les menes de tàntal i tungstè han estat seleccionades d'aquesta llista de matèries primeres crítiques, i s'ha desenvolupat un model metal·lúrgic basat en aquests dos tipus de materials. 

 

 

Aquestes tesis pertanyen al Programa de Doctorat Recursos Naturals i Medi Ambient i han estat dirigides totes dues per Pura Alfonso Abella i Josep Oliva Moncunill.