Comparteix:

Nou butlletí de notícies de DRAC

disponible un nou butlletí de notícies de DRAC adreçat a tot el PDI de la UPC

Ja podeu consultar el Butlletí núm 19 - Desembre 2017 amb els següents continguts:

  • Unificació de revistes en diferents formats via ISSN-L
  • Novetat a DRAC: Paraules clau per als currículums CVN i CVA
  • Revisió de la normativa sobre grups de recerca
  • Revisió de la normativa sobre congressos notables
  • DRAC i el Programa de Càtedres de la UPC
  • DRAC i el Programa UPC Sènior
  • Nexus 24: participem en 2 projectes