Comparteix:

Enginyeria de la Catalunya Central en la lluita contra el coronavirus

Des de la primera setmana de confinament, un grup format per personal docent i investigador, personal d’administració i serveis i antics alumnes de la UPC Manresa es van posar en marxa per ajudar en la lluita contra el coronavirus, empesos per les necessitats detectades pel sistema de salut.

Ben aviat els esforços s’han adreçat a desenvolupar un respirador d'emergència. Amb aquest objectiu es va treballar en estret contacte amb Althaia, hospital de referència a la Catalunya Central, juntament amb empreses i entitats del territori.

Des de l’inici, es va pensar en una idea centrada en desenvolupar un accionament automàtic per uns tipus de respiradors d'emergència que són usats de forma manual en situacions d'emergència de curta durada, com ho són els trasllats de pacients que necessiten respiració assistida en ambulàncies o moviments dins del mateix hospital. Així es podia desenvolupar un prototipus de manera força ràpida.

Ara que la situació d'emergència és menys greu tant a Catalunya com a Europa, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ha atorgat, mitjançant una convocatòria extraordinària d’ajuts, una dotació econòmica a grups que havien iniciat desenvolupaments d’equipament o d’altres iniciatives que poden ajudar a fer front la COVID-19, a fi que puguin finalitzar els projectes.

Anomenat resUPCManresa i coordinat per l’investigador Pere Palà, director del Departament d'Enginyeria Minera, Industrial i TIC de la UPC i professor a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM), el projecte consisteix en el desenvolupament  d’un  disseny  de  ventilador  (respirador)  de  baix  cost  (objectiu  de  750  €)  replicable arreu del planeta per fer front a necessitats de cures intensives en zones amb una infraestructura  mèdica  mínima.  Es  tracta  d’una  proposta  viable,  com  ho  demostren  els  resultats assolits fins al moment actual, on el prototip té prestacions superiors a les d’altres alternatives publicades, presenta un cost menor i una replicabilitat major.

En el moment actual el prototip té un grau de desenvolupament prou avançat com per ser considerat com a funcional. Es parteix d’una  proposta  de  disseny  oberta:  Hardware  obert,  especificacions  mecàniques  obertes,  components de baix cost i fàcilment subministrables, acompanyat de software lliure i obert.

Es parteix d'un respirador manual tipus Ambu, tal com s’havia previst inicialment. Per accionar-lo s'ha dissenyat un sistema de palanca, amb elements que poden ser fabricats en materials diversos (plàstic, alumini, xapa...) i alguns elements que poden ser fabricats per impressió 3D de baix cost (fusió de filament).

El control de l'accionament es realitzarà amb una placa Arduino UNO, d'àmplia difusió mundial en el moviment "maker". Tindrà una interfície d'usuari senzilla però funcional i oferirà control de volum, pressió, freqüència. Cada respirador tindrà una autonomia mínima de 30 minuts sense estar connectat a la xarxa elèctrica per permetre trasllats o fer front a interrupcions momentànies de subministrament elèctric.

També dins el projecte es desenvoluparà un sistema per agrupar, en una única pantalla, la informació en temps real de l'estat de ventilació de diversos pacients, de forma que d'un cop d'ull una única persona pugui verificar la situació general. Una informació que es transmetrà amb tecnologia sense fils.

Cooperació i innovació tecnològica de la UPC per combatre la COVID-19

https://www.upc.edu/ca/sala-de-premsa/noticies/cooperacio-tecnologica-per-combatre-covid-19