Comparteix:

Pla d’estudis del Grau en Enginyeria Minera

 

AssignaturesECTSTipus
Primer quadrimestre
Física I  6 Obligatòria
Geologia i Cartografia  6 Obligatòria
Matemàtiques  6 Obligatòria
Minerologia i Petrologia  6 Obligatòria
Química aplicada  6 Obligatòria
Segon quadrimestre
Estadística Aplicada  4,5 Obligatòria
Expressió Gràfica  6 Obligatòria
Física II  4,5 Obligatòria
Processament de minerals  9 Obligatòria
Topografia i cartografia generals  6 Obligatòria
Tercer quadrimestre
Ampliació de matemàtiques  6 Obligatòria
Dipòsits Minerals  4,5 Obligatòria
Enginyeria del Terrenys  6 Obligatòria
Informàtica Aplicada a l'Enginyeria  4,5 Obligatòria
Motors Tèrmics i Mecànica de Fluids  9 Obligatòria
Quart quadrimestre
Disseny i Excavació de tunels i cavitats  6 Obligatòria
Enginyeria de Materials  6 Obligatòria
Empresa  6 Obligatòria
Hidrogeologia  6 Obligatòria
Topografia i Cartografia Aplicades  6 Obligatòria
Cinquè quadrimestre
Disseny d'Excavacions de Superíficie  7,5 Obligatòria
Electrotècnia i Sistemes de control  6 Obligatòria
Enginyeria Mecànica i Càlcul d'Estructures 6 Obligatòria
Modelizació del Terreny  6 Obligatòria
Tecnologia de la Prospecció Minera  4,5 Obligatòria
Sisè quadrimestre
Condicions Ambientals i Ventilació  4,5 Obligatòria
Impacte Ambiental i Restauració  7,5 Obligatòria
Mineria Subterrània  7,5 Obligatòria
Planificació i Gestió Territorial i Urbanística  4,5 Obligatòria
Prevenció de Riscos Laborals  6 Obligatòria
Setè quadrimestre
Projectes de Mineria  6 Obligatòria
Ús d'explosius  6 Obligatòria
Optativa I 6 Optativa
Optativa II 6 Optativa
Optativa III 6 Optativa
Vuitè quadrimestre
Optativa IV 6 Optativa
Optativa V 6 Optativa
Treball Final de Grau (TFG) 18 Obligatòria

 

Optatives per al curs 2018-19

Optatives a escollirECTSTRDA
Tardor
Mineria potàssica  6
Anglès empresarial  6 X X
Gestió de la qualitat i de sistemes QSSMA 6 X X
Primavera
Àrids, ciment i formigó 6
Anglès empresarial 6 X X
Gestió del Manteniment  6 X X
Recursos energètics 6 X

TR: Optativa Transversal
DA: Assignatura amb Docència en Anglès