Comparteix:

Patrimoni / Manteniment

 

Tancament del pressupost 2016, del Servei  d´obres i manteniment del Campus de Manresa.

 

Servei d ’Infraestructures / Obres i Manteniment 

Contractes de manteniment (Fontaneria, Instal·lacions i deteccions d´incendis, Personal d´empreses externes, i altres contractes)

8.528,00€

Treballs de manteniment realitzats per empreses externes

48.713,31€

Materials, complements i eines

11.831,85€

Jardineria i desratització

6.540,96€

 

PIEE 2016

Substitució de fals sostre i lluminàries

11.138,15€

Impermeabilització coberta MN1

4.452,80€

Instal·lació conducte per extracció de gasos, laboratoris de química I i II

7.460,27€

Connexió xarxa informàtica a través del CTM

3.644,35€

 

Subministraments energètics EPSEM i BCUM

Electricitat

68.312,64€

Aigua

4.520,36€

Gas

30.506,6€