Comparteix:

Matrícula

 

  • Després de fer la inscripció, des de Secretaria es revisarà que l'estudiant compleix els requisits per poder matricular el TFE i que les dades del projecte, són correctes.
  • El TFE es pot matricular si l'estudiantat satisfà els requeriments que estableix la normativa acadèmica de la Universitat i, a més: 
    • En el cas dels TFG, l'estudiantat té com a molt 42 ECTS pendents d'aprovar.
    • En el cas dels TFM, l'estudiantat ha aprovat un mínim de 25 crèdits del Màster.
  • Secretaria es posarà en contacte amb els estudiants en cas que falti alguna informació o no compleixi els requisits.
  • Si tot és correcte, en el moment de la matrícula apareixerà el TFG / TFM, igual que la resta d'assignatures, per poder ser matriculat.