Comparteix:

Inscripció i registre

 Per als TFG / TFM que es cursen en modalitat "Universitat":

  • Aproximadament un mes abans de la matrícula (Q Tardor: mes de juny i Q Primavera: mes de gener) s'obrirà una aplicació web per gestionar les ofertes i demandes de TFE.
  • Al llarg d'un mes l'estudiant podrà accedir a l'aplicació, consultar les ofertes de TFG /TFM que ha publicat el professorat, i sol·licitar un TFG /TFM.
  • Una vegada sol·licitat, el professor o professora podrà acceptar o rebutjar la sol·licitud de l'estudiant.
  • En cas que l'estudiant sigui acceptat, haurà de confirmar que vol realitzar el TFG / TFM i el projecte quedarà automàticament registrat a e-Secretaria.
  • Abans de la matrícula, Secretaria revisarà les sol·licituds per confirmar-les.
  • En aquest moment, pot sol·licitar, si cal, l’avaluació de les competències genèriques. L’estudiant serà el responsable de mirar si les té totes superades i decidir quines vol que se li avaluïn.
  • Si no es presenta el TFG/TFM dins el període establert i cal tornar a matricular-lo, també s’haurà de fer novament la inscripció.

ENTRA A L'APLICACIÓ

 

Consulta el manual d'ajuda:

 

 Per als TFG / TFM que es cursen en modalitat "Empresa":

  • Cal fer-ho donant d'alta un conveni de pràctiques de modalitat "TFE". 
  • NO cal inscriure el TFE a través de l'aplicació sinó que cal fer-ho a través de la gestió del conveni.
  • Pots trobar tota la informació a la web de l'Escola.

 

Els treballs de la modalitat c) realitzats i defensats en altres centres universitaris queden exempts d’aquest apartat, i segueixen la normativa del centre on es defensa el TFG/TFM. Per optar a la modalitat c, cal el vistiplau (signant el “learning agreement”) del Sotsdirector de Relacions Internacionals i del Coordinador de la titulació corresponent de l’EPSEM.