Comparteix:

Propietat intel·lectual, industrial i dipòsit

Propietat intel·lectual i industrial.

La propietat intel·lectual i industrial està regulada per la normativa vigent de la UPC. Entre altres, aquesta normativa estableix que: 

  • L'autoria, la titularitat i els drets d'explotació de les obres (propietat intel·lectual) i de les invencions (propietat industrial) que s'hagin desenvolupat en el marc d'una activitat acadèmica, són de l'estudiant.

En el cas dels projectes realitzats en empreses com els realitzats a universitats estrangeres, també els hi és d'aplicació la normativa de la UPC. No obstant això, en el cas de treballs realitzats en empreses, l'estudiantat també pot subscriure un contracte de cessió de drets amb l'empresa. 

Dipòsit

La memòria dels projectes que superin l'avaluació es dipositaran en el repositori institucional de la Universitat (UPCommons). Si un treball té caràcter confidencial, la publicació de la memòria estarà embargada mentre duri la condició de confidencialitat. El propietari o propietaria dels drets de comunicació pública de la memòria del TFE pot sol·licitar al Servei de Biblioteques que la memòria no es difongui.