Comparteix:

Avantatges per a l'empresa

  • Disposar de personal en formació avançada en les àrees industrials i tecnològiques dels estudis que s'imparteixen al Campus UPC Manresa.
  • La naturalesa del conveni que s'estableix entre l'estudiant i l'empresa és acadèmica, no laboral d'acord amb l'article 2.3 del Reial decret 592/2014.
  • Computa com una despesa més de personal i les pràctiques curriculars remunerades tenen una bonificació de la quota de la Seguretat Social.
  • Cal fer una retenció mínima en concepte de l'IRPF en l'aportació econòmica que rep l'estudiant.