Comparteix:

Tràmit d'un conveni

Registre a la Borsa de pràctiques

Què puc fer si em registro?:

 • Penjar el teu CV i escollir preferències d'horari i àmbits.
 • Veure les ofertes publicades i presentar candidatura.
 • Veure l'estat de les teves candidatures.
 • Donar autorització explícita a la borsa per la difusió de les teves dades a les empreses registrades a l'aplicació.
 • Actualitzar el teu perfil i escollir el tipus de pràctiques que vols fer (curriculars o extracurriculars), i cercar, d'entre les ofertes publicades, les que més s'ajustin als teus interessos per presentar la teva candidatura.  

 

     Registra't 

L'estudiantat no registrat només pot accedir a la informació pública, consultar la descripció i localitat de les pràctiques publicades. Per accedir a la resta de funcionalitats de la borsa cal estar registrat.

 

 Com em registro a la borsa de pràctiques?

 

1. Per a registrar-te cal que accedeixis a la borsa amb el teu usuari UPC i, si compleixes els requisits acadèmics necessaris, ja pots començar a fer servir l'aplicació.

2. Introdueix les teves dades al Perfil d'usuari:

 

 • Des de la pestanya "Editar" del teu perfil d'usuari, pots modificar les teves dades personals: nom, telèfon, NIF, etc.
 • Has d'informar obligatòriament dels camps Estudis, Àmbit i Jornada. També és obligatori annexar el teu CVFins que no omplis aquestes dades i annexis un CV, el teu perfil NO serà visible per a les empreses i no podràs presentar candidatures a cap oferta. Es pot omplir voluntàriament el camp d'experiència professional i preferències amb informació addicional o comentaris més enllà del currículum.
 • La darrera opció dins del perfil d'usuari és l'autorització a la difusió de les dades personals i el CV a totes les empreses registrades. Només seran visibles per a totes les empreses aquells estudiants que hagin donat aquesta autorització. La no autorització comporta que només podran veure les dades de l'estudiant les empreses a les quals presentis candidatura.

 

2Inscripció a una oferta de la Borsa de pràctiques

 

Per a presentar una candidatura a una oferta només cal accedir a la descripció detallada de l'oferta i des d'allà fer servir el botó Presenta candidatura.

 

     Tan fàcil com fer un clic 

 

 • Una vegada l'empresa selecciona una de les candidatures rebudes, el sistema registra automàticament les dades relatives al conveni i a l'estudiant/a dins de l'aplicació de gestió (PRISMA).
 • Quan hagis acceptat la pràctica, rebràs un correu electrònic i se t'activarà a e-Secretaria el mòdul "Pràctiques Externes", on hauràs de revisar i validar la informació referent al conveni de cooperació educativa proposat.

 

Gestió del conveni

 

 • Les dades de la inscripció del conveni es carreguen automàticament al "Mòdul de Gestió" i, a continuació, el gestor de pràctiques del centre procedeix al registre del conveni.
 • A continuació, el tutor de l'empresa haurà d'emplenar i validar el projecte formatiu que serà validat pel tutor acadèmic. Un cop validat, l'empresa rebrà el document de conveni de cooperació educativa per correu electrònic per la seva signatura digital. Més tard, l'estudiant/a el signarà i finalment ho farà la direcció del centre.
 • La Guia d'Acollida als Estudiants de Pràctiques Externes s'ha d'emplenar i signar (per part de l'empresa) i l'estudiant l'ha de retornar per Demana al gestor de les pràctiques del centre.
 • El termini per a realitzar tot el procediment des del moment en què l'estudiant/a accepta l'oferta a la Borsa de Pràctiques és de 15 dies hàbils. Cal tenir-ho en compte a l'hora d'indicar la data d'inici del conveni.
 • Tots els canvis que es produeixin a les condicions inicials del conveni (així com les Diligències de baixa i les Diligències de modificacionss'han de comunicar amb un mínim de 15 dies d'antelació. S'introdueix la modificació (segons les noves dades que es facilitin) i s'envia a signatura amb certificat digital de totes les parts.
 • Si les teves pràctiques són curriculars és imprescindible que facis  una instància per e-Secretaria demanant la matrícula dels crèdits corresponents a les pràctiques. 

 

NO es pot signar cap conveni amb posterioritat a la data d'inici del mateix

 

Manual de l'estudiantat per accedir a la seva e-Secretaria