Comparteix:

Tràmit d'un conveni

Publicació d'una oferta de pràctiques

Per poder facilitar el contacte entre l'estudiantat, les empreses i els gestors de pràctiques, la UPC té una aplicació web:

 

Borsa de Pràctiques
accés Empreses

 

  • Tant l'estudiant com l'empresa han d'estar registrats. L'empresa ha de donar-se d'alta a l'aplicació (EMPRESES --> Registra't). Un cop l'empresa estigui validada pel gestor, podrà introduir les seves ofertes de pràctiques.
  • La selecció de l'estudiant es realitza entre els estudiants que s'han inscrit a l'oferta. Si l'estudiant busca les pràctiques pel seu compte, també cal que l'empresa introdueixi l'oferta a l'aplicació de la Borsa perquè l'estudiant s'inscrigui a l'oferta.
  • Un cop s'hagi seleccionat l'estudiant, l'empresa haurà de confirmar el nombre d'hores que realitzarà l'estudiant, el preu/hora i la data d'inici i finalització del conveni a través de l'aplicació Borsa de Pràctiques EPSEM. Amb aquesta confirmació s'iniciarà la tramitació del conveni.
  • La tramitació i signatura del conveni es realitza de manera electrònica al "Mòdul de gestió de convenis".

 

Gestió del conveni


  • Les dades es carreguen automàticament al "Mòdul de Gestió" i, a continuació, el gestor de pràctiques del centre procedeix al registre del conveni.
  • Una vegada acceptada la pràctica per part de l'estudiant, aquest rebrà un correu electrònic i se li activarà, a e-secretaria, el mòdul "Pràctiques Externes", on haurà de revisar i validar la informació referent al conveni de cooperació educativa proposat.
  • A continuació, el tutor de l'empresa haurà d'emplenar i validar el projecte formatiu que serà validat pel tutor acadèmic. Un cop validat, l'empresa rebrà el document de conveni de cooperació educativa per correu electrònic per la seva signatura digital. Més tard, l'estudiant el signarà i finalment ho farà la direcció del centre.
  • La Guia d'Acollida als Estudiants de Pràctiques Externes s'ha d'emplenar i signar (per part de l'empresa) i l'estudiant l'ha de retornar per Demana.
  • El termini per a realitzar tot el procediment des del moment en què l'estudiant accepta l'oferta a la Borsa de Pràctiques és de 15 dies hàbils. Cal tenir-ho en compte a l'hora d'indicar la data d'inici del conveni.
  • Tots els canvis que es produeixin a les condicions inicials del conveni (així com les Diligències de baixa i les Diligències de modificacionss'han de comunicar amb un mínim de 15 dies d'antelació. S'introdueix la modificació (segons les noves dades que es facilitin) i s'envia a signatura amb certificat digital de totes les parts.

 

Molt important: NO es pot signar cap conveni amb posterioritat a la data d'inici del mateix.

Més informació sobre els passos a seguir:

Manuals i documentació de la plataforma Borsa de Pràctiques
accés Empreses