Comparteix:

Condicions de l'estudiantat per fer un conveni

Ha de complir els requisits acadèmics de tenir superats el 50% dels crèdits de la titulació. Els de Grau han d'haver superat 120 ECTS (2 cursos complets) i els de màster han d'haver superat 15 ECTS.

 • Si és major de 28 anys haurà de formalitzar una assegurança privada. A aquest efecte, la UPC té signat un conveni amb la Correduria d'Assegurances CONFIDE.
 • No pot tenir un contracte laboral a la mateixa empresa on realitzi les pràctiques.
 • Si té 12 ects per experiència professional l'estudiant no pot fer pràctiques curriculars.
 • S'ha d'estar matriculat o matriculada durant el període de pràctiques. Quan l'estudiant que realitza un conveni de cooperació educativa es titula, obligatòriament ha de causar baixa de les pràctiques a l'empresa. És necessari que s'iniciï el procediment per a la cancel·lació anticipada de la pràctica: Diligència de baixa amb un mínim de 15 dies abans de la data de presentació del TFE.
 • Convenis extracurriculars d'estudiants que matriculen els últims crèdits de l'estudi:
  Si l'estudiant té matriculades assignatures, el conveni haurà de finalitzar el dia que es reuneix la Comissió d'Avaluació.
  Si l'estudiant només té matriculat el TFE, el conveni finalitzarà el primer dia del període ordinari de defenses del TFE.
 • Convenis curriculars vinculats a un TFE:
  El conveni finalitzarà el primer dia del període ordinari de defenses del TFE.
 • Trobaràs les especificacions generals variables en funció del nivell dels estudis a:

 • Normativa reguladora de les pràctiques acadèmiques externes de la UPC

 • Normativa de l'EPSEM