Comparteix:

14th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management

El Dr. Jordi Fortuny-Santos, professor del Departament d’Organització d’Empreses a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa, ha assistit al 24è Congrés d’Enginyeria d’Organització - 14th International Conference on Industrial Engineering and Industrial Management que enguany ha tingut lloc en format online.

El 14è Congrés Internacional d'Enginyeria d'Organització i de Gestió Industrial és un fòrum per a difondre, a totes les branques de l'acadèmia i la indústria, informació sobre les investigacions, teories i pràctiques més recents i rellevants en Enginyeria Industrial i Gestió d'Operacions. El lema de la conferència és: "Garantir la sostenibilitat. Nous reptes per a l'enginyeria organitzacional". La missió és promoure vincles entre investigadors i professionals de diferents branques, per millorar una perspectiva interdisciplinària d'enginyeria i gestió industrial.

La ponència "Anàlisi de l'aplicació del lean manufacturing a l'empresa minera" s'ha presentat a l'esmentat congrés que  enguany, tot i tenir la seva seu a la Universitat Carlos III de Madrid, s'ha fet en format online.  Els autors del text són el Dr. Jordi Fortuny, la Dra. Itziar Luján (ambdós professors de l'EPSEM) i el Dr. Patxi Ruiz de Arbulo (de la Universitat del País Basc).

Anomenem "lean" al sistema de gestió empresarial que s'originà a l'empresa Toyota i que en bona part explica el seu èxit. Ara bé, és pot aplicar aquest sistema a altres empreses i sectors? Avui en dia, s'utilitza amb èxit en tota la indústria de l'automoció però és molt menys freqüent en altre sectors.

L'estudi recull com, malgrat les grans diferències que hi ha entre una empresa industrial i una explotació minera, en els darrers quinze anys, empreses mineres de tot el món, començant per les principal multinacionals, empeses per la necessitat de millorar la seva competitivitat, han anat adoptant eines i tècniques pròpies de la gestió "lean" per a eliminar aquelles operacions que no aporten valor al seus clients (i per tant reduir el seu cost de producció) o per a millorar la disponibilitat de la seva maquinària.

Per a la Unió Europea (U.E.), el sector miner és estratègic perquè proporciona matèries primes a la resta d'indústries i per tant és la base del nostre benestar.  Per aquest motiu, la U.E. considera imprescindible que Europa no depengui dels subministraments de tercers països.  Podem mencionar dos casos d'actualitat on es veu la importància de dos recursos minerals en la nostra vida diària que actualment provenen principalment del Congo: el coltan, d'on s'obté l'òxid de tàntal necessari per a fabricar components electrònics que s'utilitzen en dispositius com ara telèfons mòbils i el cobalt, que s'utilitza en les bateries dels cotxes elèctrics i dels mòbils.

Per a que aquest objectiu d'independència econòmica sigui possible, és necessari que les empreses del sector refermin la seva capacitat de competir i per tant els pot ser útil saber que una cinquantena d'empreses han documentat les seves experiències d'èxit amb la gestió "lean".