Comparteix:

Desenvoluparan un sistema de purificació que impulsa el biogàs com a energia alternativa

23/07/2020

• La tecnologia del projecte europeu LIFE BIOGASNET té la finalitat de reduir la petjada ambiental i les emissions de gas d’efecte hivernacle en la producció de biogàs a les plantes de tractament de residus i depuradores d’aigües residuals. • El prototip desenvolupat es provarà en un abocador situat a Cadis i en una planta de tractament de residus sòlids urbans d’Atenes.

El projecte LIFE BIOGASNET desenvoluparà una tecnologia per millorar la qualitat del biogàs produït en plantes de tractament de residus i depuradores d’aigües residuals, amb la finalitat de reduir la petjada de carboni del cicle de l’energia i promoure l’economia circular.

El procés, basat en l’aplicació de tecnologies biològiques, eficients i de baix cost, “permetrà incrementar la qualitat del biogàs per al seu aprofitament com a font d’energia alternativa”, explica el coordinador del projecte LIFE BIOGASNET, Xavier Gamisans, professor de la Universitat Politècnica de Catalunya a Manresa.

La tecnologia de LIFE BIOGASNET té l’objectiu de reduir la petjada ambiental, el consum de reactius i rebaixar fins a un 55 per cent les emissions de gas d’efecte hivernacle. A més, permetrà produir matèries primeres secundàries a partir del sulfur d’hidrogen que conté el biogàs, “fet que contribuirà a minimitzar la generació de residus”, afegeix Gamisans.

En el marc del projecte, es desenvoluparà un prototip que s’instal·larà, inicialment, en un abocador situat a Cadis i, posteriorment, en una planta de tractament de residus sòlids urbans d’Atenes, amb diferents fonts de biogàs, amb l’objectiu de validar la tecnologia i el seu funcionament en entorns i condicions diverses.

La solució permetrà tractar dos tipus de contaminants alhora, el sulfur d’hidrogen del biogàs i l’amoni/nitrat d’efluents líquids/gasosos residuals, en un únic sistema, i produir un subproducte de valor afegit que podrà ser comercialitzat com a matèria primera.

La tecnologia es podrà aplicar en qualsevol instal·lació que produeixi biogàs i que contingui concentracions de sulfur d’hidrogen superiors a les permeses per a la majoria de tecnologies d’aprofitament energètic de biogàs.

El consorci de LIFE BIOGASNET està coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya, la qual participarà en totes les accions del projecte, supervisant l’operació dels prototips. També en forma part el centre tecnològic Eurecat, que participarà en la supervisió dels prototips i en la caracterització de la biomassa, les rutes d'adaptació i valorització dels subproductes obtinguts, així com en la quantificació i comunicació dels impactes ambientals i socioeconòmics del projecte.

Per la seva banda, la Universitat de Cadis dirigirà les accions relacionades amb el funcionament del prototip en un abocador; i la Universitat Tècnica Nacional d’Atenes liderarà les activitats que es desenvoluparan a Grècia i participarà en accions de seguiment i de difusió.

El disseny i la construcció del prototip seran realitzats per AERIS Tecnologies Ambientals, en col·laboració amb els socis de LIFE BIOGASNET, i serà responsable de l’avaluació econòmica de la tecnologia i de la seva comercialització al mercat. Bioreciclaje de Cádiz proporcionarà les seves instal·lacions per al desenvolupament del projecte i participarà en altres accions i tasques, com l'avaluació prèvia i el seguiment del projecte, i la difusió dels seus resultats.

Sobre la Universitat Politècnica de Catalunya

La Universitat Politècnica de Catalunya · Barcelona Tech (UPC) és una institució pública d’investigació i ensenyament superior en els camps de l’enginyeria, l’arquitectura, les ciències i la tecnologia i una de les principals universitats tècniques a Europa. Dins la UPC, al seu Campus de Manresa, el grup de recerca BIOGAP (Tractament Biològic de Contaminants Gasosos i Olors) compta amb una experiència de més de 15 anys en els tractaments amb gas biològic i ha esdevingut en els darrers anys un referent pel que fa a l’aplicació de tècniques biològiques per solucionar un ampli ventall de problemàtiques ambientals. Així, el grup ja posseeix una extensa experiència en l’ús de biofiltres pel tractament de diferents tipus de contaminants gasosos orgànics i inorgànics així com en la caracterització d’aquests dispositius tant des d’un punt de vista teòric (modelització avançada mitjançant tècniques CFD) com pràctic (disseny i construcció de plantes pilot, tècniques respiromètriques, monitoratge de biopel·lícules mitjançant microsensors dissenyats ad hoc, entre d’altres). Això els ha permès desenvolupar una nova tecnologia de dessulfuració. El grup té àmplia experiència en la gestió de projectes públics i privats i, en general, en la transferència de coneixement. Més informació a https://futur.upc.edu/BIOGAP

Sobre Eurecat

Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya, aplega l’experiència de més de 650 professionals que generen un volum d’ingressos de 50 milions d’euros anuals i dóna servei a més de 1.600 empresesR+D aplicatserveis tecnològicsformació d’alta especialitzacióconsultoria tecnològica i esdeveniments professionals són alguns dels serveis que Eurecat ofereix tant per a grans com per a petites i mitjanes empreses de tots els sectors. Amb instal·lacions a Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta i Vila-seca, participa a 160 grans projectes consorciats d’R+D+i nacionals i internacionals d’alt valor estratègic i compta amb 88 patents i 7 spin-off. El valor afegit que aporta Eurecat accelera la innovaciódisminueix la despesa en infraestructures científiques i tecnològiques, redueix els riscos i proporciona coneixement especialitzat a mida de cada empresa. Més informació a www.eurecat.org

Sobre la Universitat de Cadis

La Universitat de Cadis, fundada el 1979, compta amb un Grup de Recerca de Reactors Biològics i Enzimàtics, centrat en el camp del biotractament d’emissions gasoses i la dessulfuració de biogàs que investiga biodessulfuració i biofiltració de gasos efluents, entre altres àrees de recerca. El grup compta amb més de 25 anys d’experiència en tècniques biològiques de dessulfuració de biogàs, destacant l’aportació realitzada en els últims 10 anys sobre la dessulfuració en condicions anòxiques  (https://tep105.uca.es/biofiltracion/). La dessulfuració anòxica permet l’ús de nitrat i/o nitrit en lloc d’oxigen, fet que permet no diluir el biogàs, evitar el risc d’explosions i a la vegada, es pot realitzar la nitrificació d’aigües riques en amoni, permetent eliminar altres contaminants. En aquest àmbit, el grup compta amb experiència en el disseny, optimització, anàlisis del cicle de vida, caracterització cinètica, anàlisis de poblacions, modelatge i control de bio-filtres percoladors i bioreactors amb biomassa en suspensió. Més informació a www.uca.es

Sobre la Universitat Tècnica Nacional d’Atenes

La Universitat Tècnica Nacional d’Atenes (NTUA), fundada el 1836, és la institució acadèmica més prestigiosa de Grècia. La Unitat de Ciència i Tecnologia Ambiental (UEST) és un departament d’educació i investigació de la NTUA. La Unitat ha implementat més de 150 projectes finançats per la UE i té una gran experiència en la gestió de residus sòlids i aigües residuals, promocionant tecnologies i tècniques innovadores. Més informació a www.uest.gr

Sobre AERIS Tecnologies Ambientals

AERIS és una empresa spin-off de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb una àmplia experiència en processos industrials de tractament de gasos i aigües. L’activitat principal d’AERIS és el desenvolupament i venda d’equips de base biològica per purificar l’aigua industrial i els gasos contaminats i produir i aprofitar energia de residus sòlids. Més informació a www.aeris.es

Sobre Bioreciclatje de Cádiz

Bioreciclaje de Cadis és una empresa privada que gestiona els residus sòlids urbans de 34 municipis de la província de Cadis. L’empresa té l’objectiu d’unificar el tractament de residus i valoritzar tots els materials de rebuig en una única planta ubicada estratègicament. Més informació a www.bioreciclaje.es