Comparteix:

El programa de doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient de la UPC Manresa, acreditat per sis anys més

L’acreditació favorable rebuda per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) suposa la renovació per als propers sis anys del doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient de la UPC Manresa. Es tracta de l’únic programa de doctorat que s’imparteix a la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) amb seu a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM).

El programa de doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient de la UPC Manresa ha rebut l’acreditació per part de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), fet que significa la continuïtat d’aquest doctorat per als propers sis anys i, per tant, que l’EPSEM continua oferint estudis en els tres cicles de l’educació superior: grau, màster universitari i doctorat. Així mateix, aquesta renovació representa una gran fita territorial, ja que és l’únic programa de doctorat de la UPC que té la seu a Manresa.

La recerca que es desenvolupa en l’àmbit del doctorat de Recursos Naturals està vinculada a l’ús dels recursos naturals des de totes les vessant, amb l’objectiu de minimitzar-ne l’impacte ambiental en tot el procés: des que s’obté la matèria fins a la gestió com a residu, passant pel processament i la gestió.

Unes investigacions que destaquen pel seu caràcter multidisciplinari, però sempre amb el nexe comú de la sostenibilitat del medi ambiental. A més, amb aquest programa la UPC Manresa contribueix a un dels reptes més importants de la societat del segle XXI recollit a l’Agenda 2030 de Nacions Unides, la lluita contra l’emergència climàtica. 

Actualment foment part del programa de doctorat 25 investigadors i investigadores que pertanyen a 5 grups de recerca. Des de la verificació obtinguda per a l’Espai Europeu d’Educació Superior, l’any 2012, el professorat ha generat 112 articles acadèmics, 59 dels quals s’han publicat en les revistes més prestigioses en aquest àmbit. Aquest fet, sumat a que el 80% de les tesis doctorals dels darrers cinc anys hagin rebut la qualificació cum laude, és un clar indicatiu de la qualitat de la producció científica que es genera en el marc d’aquest doctorat.

La majoria de l’estudiantat que ingressa (el 56%), prové del Màster en Enginyeria dels Recursos Naturals que imparteix la UPC Manresa. Es destaca l’elevada satisfacció dels estudiants pels serveis i recursos disponibles, la millora continua del programa i una taxa d’inserció laboral superior a la mitjana. Tanmateix, el programa de doctorat destaca també per l’elevat interès que desperta entre l’estudiantat de països rics en recursos naturals, principalment de Llatinoamèrica.

El programa de doctorat de Recursos Naturals i Medi Ambient de la UPC Manresa va ser creat l’any 1992, sent pioner a l’estat en una Escola Universitària Tècnica. Des dels seus inicis ha format a 64 doctors i doctores i ha rebut nombrosos reconeixements, com ara la Menció cap a l’Excel·lència del Ministeri de Educació, Cultura i Esport (MECD) durant quatre anys consecutius.

Pàgina del doctorat:

https://doctorat.upc.edu/ca/programes/recursos-naturals-medi-ambient