Autorització publicació TFG/TFM

Provisionalment, per autoritzar la publicació del TFG/TFM a UPCommons, s’omplirà un formulari el dia de la lectura del projecte, que signaran l’estudiant i el tutor i es lliurarà a secretaria junt amb les actes.