Tribunal

En referència al tribunal, és el tutor del projecte qui fa la proposta, per tant caldria que els tutors:

 1. Penseu en 1 membre de la vostra àrea de coneixement que vulgueu que estigui al tribunal. Si el treball és de màster, el director no pot estar al tribunal, per tant n'haureu de pensar 2 (penseu-ne 2 també si dirigiu un treball de grau i preferiu no estar al tribunal). Penseu també en 1 membre d'una altra àrea.

 2. Parleu amb els professors que heu triat i acordeu una data i hora de lectura que vagi bé als 3 membres i a l'estudiant. El període de lectures és l’establert en el calendari acadèmic.

 3. Quan la data estigui acordada, envieu les següents dades a l'Olga Santamaria gestioacademica@epsem.upc.edu abans de la data límit de lliurament del projecte. Com més aviat ho envieu, més aviat els membres del tribunal estaran donats d'alta a Atenea i podran veure el treball:

  1. Nom del president

  2. Nom del vocal 1

  3. Nom del vocal 2

  4. Data de lectura

  5. Hora de lectura

 4. Des de secretaria us assignaran una aula i ja rebreu les convocatòries de lectura i els nomenaments.