Validació per part del tutor

Quan l’estudiant registri el seu projecte a esecretaria, els tutors rebran un e-mail indicant que heu de validar el projecte. Si ja heu parlat amb l’estudiant, accepteu dirigir-li el projecte i esteu d’acord amb la informació que ha entrat l’estudiant, ja podeu validar. Si calen canvis, ho comuniqueu a l’estudiant perquè els faci. Cada vegada que faci canvis, vosaltres rebreu un e-mail indicant que heu de validar el projecte.

En el cas que hi hagi un codirector, la validació la farà només el director.

L’e-mail que rebreu contindrà un enllaç que us portarà a Prisma, a la mateixa aplicació que utilitzem per posar les notes. Aneu a Projectes i cliqueu Validació del registre.

 

 

 

Després cliqueu Cerca i us apareixeran tots els treballs que tingueu per validar. A sota podreu veure la informació. Si tot és correcte, podeu validar i us apareixerà el missatge “Registre validat correctament”.

Si creieu que l’alumne ha de fer canvis, li comuniqueu. Quan els hagi fet, rebreu un nou e-mail i feu el mateix procés per entrar a validar.

Si no heu parlat amb l’estudiant i no heu acordat portar-li el projecte, podeu parlar amb l’estudiant o el podeu rebutjar.

 

 

Quan el projecte ja estigui matriculat, si creieu que és necessari algun canvi de títol, acordeu que és necessari un canvi de tutor... caldrà que, d’acord amb l’estudiant, envieu un e-mail a secretaria acadèmica gestioacademica@epsem.upc.edu indicant el canvi a fer.