Lliurament TFG/TFM - estudiantat


El lliurament del TFE (TFG o TFM), consta de dues parts: El dipòsit documental i el dipòsit administratiu.

HEU DER FER ELS DOS DIPÒSITS per tal que el treball quedi lliurat correctament.

Les dates de lliurament del projecte és poden consultar al calendari acadèmic.

Uns dies abans de la data límit de lliurament, ja podreu fer el dipòsit del vostre projecte, en dos passos:


1er. Dipòsit documental a través d’ATENEA-TFE

(accedint amb usuari i contrasenya de la intranet UPC): 


 • Pujar el fitxer que contingui la memòria (en format PDF) i els annexos (si es el cas) del TFE. Per fer-ho, cal clicar a "lliurament final" i clicar a editar/afegir memòria.

 • Mentre no estigui validat (i dins del període de dipòsit), es pot pujar tantes vegades com desitgi el document (es reescriu i no hi ha control de versions – el director rep un avís per cada modificació d’arxiu). ATENCIÓ!! Recordeu que per tal que la memòria pugui ser validada, ha de contenir un "Abstract" en anglès, a prat del resum en l'idioma de la memòria. (S’adjunta un format orientatiu pel TFG/TFM i unes recomanacions que l’estudiant pot adoptar o simplement utilitzar com a guia)
 • Un cop validat pel vostre director/a, la documentació serà definitiva i ja no es podrà modificar.
 • El director/a validarà directament el dipòsit a través de l’aplicatiu.

2on. Dipòsit administratiu a e-Secretaria, apartat “projectes”. 

 • A la primer pàgina es poden veure les dades bàsiques del TFE matriculat. Cal accedir a "Fes el dipòsit"

 • Un cop a dins omplirem les dades del formulari i clicarem a "Guarda".


 • Informació orientativa per omplir el formulari:
 1. Idioma de la defensa: informeu de l’idioma en que fareu la presentació del TFE
 2. Idioma de la documentació: informeu de l’idioma en que heu redactat el TFE
 3. Igualtat  de  gènere: Indiqueu  si el "Projecte  que  té  en  consideració/tracta  la  igualtat  d'oportunitats de les persones per raó de gènere". Aquesta informació és únicament a nivell estadístic; en cas de dubtes, contesteu “no”.
 4. Discapacitat: Indiqueu si el "Projecte que té en consideració/tract a la igualtat d'oportunitats de les persones amb discapacitat". Aquesta informació és únicament a nivell estadístic; en cas de dubtes, contesteu “no”.
 5. Ambientalitzat i Temàtica Ambiental: Trobareu més informació a bibliotècnica. Tanmateix, aquesta
   informació és únicament a nivell estadístic; en cas de dubtes, contesteu “no”.
 6. Paraules clau: Indiqueu les paraules clau relacionades amb la temàtica del vostre TFE. En cas
  de dubtes, deixeu aquest espai en blanc.
 7. Titularitat de drets: Per norma aquesta resposta serà sempre "El treball acadèmic no conté obres de tercers i que
  sóc el titular exclusiu dels corresponents drets d'explotació", perquè les citacions bibliogràfiques no es consideren obres de tercers. Únicament en el cas de que hagueu incorporat  al  vostre  TFE  l’obra/part  de  l’obra  d’un altre autor, hauríeu de tenir dubtes per triar la resposta. En aquest cas, consulteu als tècnics de la Biblioteca de la BCUM.
 8. Difusió del treball i Tipus llicència documentació*: Heu de decidir si voleu fer públic o no el TFE a l’UPCommons. És important que parleu amb el vostre director/a per consensuar si el treball ha de ser públic. Si el feu públic, haureu d’escollir: "Autoritzo la comunicació pública de les dades  bibliogràfiques  i  del  text  complet  del  treball en  xarxa  a  través  del  dipòsit  institucional UPCommons  o  plataforma  que  el  substitueixi”  i  triar  el  tipus  de  llicència (per norma general: “Llicència  CC Reconeixement – NoComercial – SenseObraDerivada (by-nc-nd)”.
  Casos  de  confidencialitat: si feu el treball en una empresa  també heu de consensuar amb el tutor/a de l'empresa si pot ser públic o no el treball. En casos de confidencialitat, s'ha d'escollir sempre l’opció  "No  autoritzo  la  
  comunicació  pública  del  text  complet  del  treball,  motiu  pel  qual  el  Servei  de  Biblioteques  i  Documentació  de  la  UPC  només difondrà a UPCommons les corresponents dades bibliogràfiques.”.
 9. Difusió de les dades personals:  Indiqueu l’opció que desitgeu

 

* El treball confidencial o no autoritzat a ser publicat, es dipositarà a UPCommons en accés tancat.